+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Psykisk helse er ikke føleri!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Psykisk helse er ikke føleri!

Foto: Pixabay – Andrea Piacquadio

Covid-19 gjorde at helsevesenet på en eventyrlig måte kastet seg rundt og sørget for å behandle og beskytte befolkningen mot smitte, sykdom og død. Sliter vi psykisk, skal vi ringe noen. Ville Erna sagt det samme om vi brakk foten?

Psykisk helse mangler struktur

Somatikken har organisasjoner, strukturer og tradisjoner for å ivareta den fysiske helsen. Under pandemien har vi vært vitne til hvordan den delen av helsevesenet som tar for seg fysisk helse, mobiliserte og omrokerte personell. Studenter, pensjonister og frivillige med helsebakgrunn spratt fram fra hus og heim klar til dugnad og innsats. Leger og sykepleiere stod sikre og trygge fram i debatter og intervju. Smitteregler og sporing ble i rekordfart iverksatt overfor en stadig mer usikker befolkning. Kommunen informerte oss på SMS. Smitteapper poppa opp. Den første tvilte vi på, men vipps var en ny og bedre variant lansert. 

Psykisk helse sterke organisasjoner

Er du i karantene, ringer kommunen og spør hvordan du har det, hvor du er og om du har symptomer. Oppfølgingen skjer selvsagt via en app. Så kom vaksinen. Legeforeningen rykket ut og forsikret oss om at de er vant til å prioritere, analysere og evaluere. Somatikken har organisasjoner, strukturer og tradisjoner for å ivareta den fysiske helsen. Når noe alvorlig skjer, nøles det ikke og det mangler ikke ressurser. Alle eikene i det ene hjulet på sykkelen er intakt og fungerer. Men det andre hjulet går ikke rundt. 

Psykisk helse er ikke like viktig som fysisk helse

Psykisk helse er ikke like viktig som fysisk helse. Da viruset tok grep om hverdagene, ble psykologkontorene stengt. Riktignok var online-tjenester åpne. Men psykologene er viktige i krisesituasjoner og smitter ikke mer enn legene. Psykologforeningen jobbet iherdig med å få helseminister Bent Høie til å rette opp misforståelsen, men lyktes ikke. https://www.psykologforeningen.no/foreningen/aktuelt/aktuelt/misforstaaelsen-om-at-psykologer-holder-stengt-fortsetter-i-media

Det holder ikke med hjelpetelefonen

Folk sliter med ensomhet, angst og depresjon. Ekkoet fra myndighetene har vært ring noen, eller hvis det var alvorlig – ring hjelpetelefonen. I nyttårstalen oppfordret statsministeren oss for n´te gang om å ringe noen som var ensomme. Handteringen av psykisk helse er overlatt til deg og meg, hjelpetelefonen og frivilligheten. Legeforeningen hadde ikke godtatt en slik oppfordring om det var snakk om beinbrudd. Om psyken verker og det er uro et sted, trenger noen av oss profesjonell og faglig hjelp. Det holder ikke alltid med frivillige på hjelpetelefonen. 

Psykisk helse er ikke «føleri». 

På syttitallet ga det for oss studenter kjærkommen inntekt å jobbe i psykiatrien. Det var lett å få nattevakter på lukkede avdelinger. At studenter fra lærerskolen skulle bemanne tilsvarende vakter på en hjerte- eller lungeavdeling i sykehus er utenkelig. Fagforeningene i somatikken ville sloss for faget, kompetansen og sikkerhet. Somatikken har alltid hatt høy status, tydelige ansvarsforhold og sterke fagforeninger. De forvalter mennesker og sykdommer. Det handler om liv og død. Psykisk helse har ikke den samme «viktigheten», men preges av diffuse og uidentifiserbare sykdomstegn. Ikke sjelden hører vi at vi syter og klager. Psykisk helse omtales nedlatende som føleri, bare følelser og en svakhet. Men psykisk helse koster. 36 prosent av de trygdede er det på grunn av psyken https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/uforetrygd/diagnoser-uforetrygd. En holdningsendring må til og myndighetene må vise i handling at det satses og at hjelpen skal organiseres inn i primærhelsetjenesten og samlokaliseres.

Vi mangler fagfolk

Forleng statstilskuddet til kommunene. Staten har fram til 1. januar 2020 gitt tilskudd til oppretting av psykologstillinger i hver kommune. En pålagt tjeneste. I alt ca. 600 psykologer er til nå ansatt. Dette uroer psykologforeningen. De melder at mange kommuner ikke tilbyr faste stillinger, og frykter at psykologtilbudet havner i siste rekke når prioriteringer skal gjøres. Nesten halvparten av kommunene i Finnmark har fortsatt ikke et psykologtilbud på plass. (https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/slar-alarm-om-psykologtilbudet-kommuner-begynner-allerede-a-kutte-1.1639666) Mange kommuner sliter med å få søkere til psykologstillingene, sier seniorrådgiver Sita Grepp ved helse og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland (https://www.hblad.no). 

Det er ikke bare å ringe noen!

Mobiliser tilgjengelige ressurser. Under pandemien hører vi lite om hvor det er psykisk helsehjelp å oppspore. Det til tross for at det finnes både ekspertise, studenter med relevante fag og lang utdanning som analytiske terapeuter, gestaltterapeuter, psykologer utdannet i utlandet og andre som kan møte folks behov i den akutte krisen vi står i. Men nei, det er ikke et pip å høre. Det eneste pipet vi hørte er – Bare ring noen du kjenner hvis du trenger hjelp! Det kunne vært mulig å åpne for midlertidige avtaler med relevante faggrupper for å bedre tilgjengeligheten til psykisk helsehjelp til folk fikk summa seg. Men det kom ingen SMS fra kommunen, og appene ble aldri påtenkt. Samtidig som regjeringen fra nyttår la moms på psykoterapi, hørte vi igjen ekkoet fra ansvarlige politikere om bare å ringe noen.

Psykisk helse har mye å lære av somatikken

Få begge hjulene i gang Sykepleier- og legeforeningen har gjort en imponerende innsats. Men hvor er talsmennene for psykisk helse? Psykologforeningen er heller ikke på banen med luren for å nå fram i koronatåka. Hjelpetelefonene gjør en formidabel innsats, frivilligheten er livsnødvendig og naboer og venner stiller opp. Men psykisk helse er et fagfelt og må forvaltes og organiseres på lik linje med fastlegeordningen. I lov om kommunale og omsorgstjenester står det at formålet er å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud. Psykisk helsefeltet har mye å lære av somatikken. 

Kjære Erna, vi skal fortsette å ringe hverandre, men vi trenger en langt større innsats og bedre organisering på feltet. Det ene hjulet på sykkelen fungerer, og det bør være enkelt å få det andre i gang. Det vil spare staten for mye penger i framtiden. 

Les innlegget i Dagsavisen her: https://www.dagsavisen.no/debatt

Marit Figenschou, Statsviter, forfatter, foredragsholder og helseblogger

Les mer her http://heltsykt.no

Andre lenker: https://heltsykt.no/bonn-fra-bolgedalen/ og https://heltsykt.no/farlig-ensomhet-ny-kronikk-i-dagens-medisin/

Meld deg på nyhetsbrev fra meg her: http://heltsykt.no