+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Foredrag og workshops

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Foredrag og workshops

Marit engasjerer og inspirerer med sine foredrag. Hun forteller hvordan man kan finne sin indre styrke og ta regi i eget liv ved hjelp av sine egne dyrekjøpte erfaringer fra en hasardiøs livsstil. Marit har kjent på avhengigheten av å bli likt, sett og hørt. Alle har vi ulike livserfaringer. Mange av oss streber etter å skulle prestere på alle nivåer, og vi sliter oss ut. Men det er mulig å koble seg fra og å bli trygg.

Jaget stadig nye topper 

Marit Figenschou var lenge karrierekvinnen som jaget ytre bekreftelse. Hun var JA-mennesket som alltid var opptatt av å prestere og tok på seg stadig mer ansvar. Det fungerte en stund. Men hun ble aldri god nok, eller flink nok. Så en dag sa det pang! En kreftdiagnose satte alt på hodet. Da hun måtte tre ut av arbeidslivet og havnet i NAV-statistikken måtte noe gjøres. Motoren sloknet på et vis og en OMSTART måtte til. Livet måtte redefineres og nye startkabler tennes. Prestasjonsorientering og et overtrent ansvarsgen måtte få et nytt innhold.

Etter at Marit ble syk, begynte hun å lete etter nye mål. I 2010 dro hun til Sydpolen, og hun har vært på fem av de sju høyeste fjelltoppene i verden. Turene tok mange uker og den største utfordringen har helt klart vært den mentale reisen – kunsten å gå sakte. Reisene har resultert i bøkene: Til Sydpolen Ingen bragd og Omstart. Det ble nødvendig med et realt dypdykk for å finne forsoning, frigjøring og mening.

Herlig motiverende

Energibunten Marit engasjerer og inspirerer med sine foredrag hvor hun snakker om hvordan tankemønstre og ubevisste reaksjoner påvirker hva vi føler, hva vi gjør og hva vi oppnår – og hva vi kan gjøre for å endre det. For det finnes ingen “quick fix”. Det handler ikke bare om å ta seg sammen eller å tenke positivt. Marit har ingen fiks ferdig oppskrift eller metode som magisk passer for alle. Men hun vekker tanker om forankring, eierskap og om hvordan du kan bli nysgjerrig på ditt eget liv.

Skreddersydde Foredrag og Workshops

Marit skreddersyr workshops for større og mindre grupper. Tematikken omhandler forandring, empowerment og regi i eget liv.

Foredragene inneholder gjerne elementer som:

 • Snu nedtur til opptur
 • Identifisere egne startkabler
 • Sette nye mål
 • Hvordan psykisk og fysisk helse henger sammen
 • Realisere eget potensial
 • Emosjonell mestring
 • Forstå mønstre og sammenhenger
 • Stresshåndtering
 • Håndtere egne- og andres forventninger
 • Unngå offerrollen
 • Grensesetting
 • Forsoning og innsikt
 • Bli bevissthet egne tankemønstre
 • Bryte negative tankemønstre
 • Holde bedre balanse mellom travelhet og stress
 • Få bedre forståelse av egen kropp og ressursene som ligger tilgjengelig der
 • Se sammenhengen mellom barndom, hendelser og voksenliv
 • Sortere tankene
 • Lære å si nei

Foredrag/Workshops:

– Stress

Stress er viktig. Vi trenger å stresse. Stress kan gjøre oss kreative og effektive. Men det er det kortvarige stresset. Langvarig stress derimot gjør oss syke, og nærmere 1 av 3 mener de ikke mestrer hverdagen. – Men ingen er født stresset. Hvor kommer stresset fra og hvorfor blir vi syke av det? Hva skal til for å senke tempoet?

Marit forteller hva stress gjorde med henne og hvordan hun koblet seg fra ytre forventinger, dårlig samvittighet og redsel for å skuffe noen.

Målet er at du skal bli nysgjerrig nok til å gå på en liten oppdagelsesreise i deg selv. Hvorfor handler jeg slik jeg gjør? Svarene ligger hos deg, men alle behøver en liten vekker iblant. Blir du mer bevisst kan du unngå å utløse den sterke stressalarmen når det egentlig gjelder småting. Slik unngår du å bli utslitt, og du vil få mer overskudd.

– Emosjonell mestring

Hva skjer når sykdom rammer – eller noe annet alvorlig snur opp ned på hverdagen din? Hvordan kommer man seg videre når livet stopper opp? For det er lite å gjøre dem det som har skjedd. Men du kan gjøre noe med hvordan du forholder deg til det. Forsone deg med fortiden, være tilfreds med det som er og ikke la deg styre av det som burde være annerledes. Marit tar deg gjennom sine dyrekjøpte erfaringer og bidrar til at du kan finne dine egne startkabler.

– Fysisk mestring

Bli med til Antarktis, Arktis, The Seven Summits, Sydpolen og Alaska! Marit forteller om forberedelsene til turene, usikkerhet, tvil, glede, seiersfølelse og den eventyrlige oppdagelsen av hva naturopplevelser kan føre til.

– Utgi bok

Drømmer du om å utgi din egen bok? Hvordan kommer man i gang, hvilke fallgruver finnes, og hvem trenger du å ha med på laget? Marit deler erfaringer rundt utgivelsene av sine selvpubliserte bøker, og gir råd og veiledning angående hele prosessen.

BOOK ET FOREDRAG

Samtaler:

– Omstart

Marit tilbyr både gruppesamtaler og én-til-én samtaler. Målet er å bli bevist hvilke mekanismer som spiller inn og gjør at vi handler som vi gjør. Er det mulig å forsone seg med det som har vært og frigjøre seg fra satte tankemønstre? Svarene har vi som regel når vi rydder rom for å se oss selv og andre i et nytt lys.

Målgrupper

Marit har bred erfaring med å snakke for bedrifter, kommuner, statlige etater, departementer, organisasjoner, pasientgrupper, helsepersonell og utdannelsesinstitusjoner. Alle som ønsker startkabler for endring vil nyte godt av et skreddersydd opplegg.

Foredrag, Workshops og rådgivning tilpasses den enkelte målgruppe.

Marits kombinasjon av faglig forankring, ferske eksempler og selvopplevde historier skaper entusiasme og bygger raskt kunnskap og troverdighet hos tilhørerne. Marit presiserer at hun er hverken terapeut eller behandler, men vil med sine erfaringer inspirere andre til en Omstart i livet.

KONTAKT MARIT