+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Bit for Bit – hvordan ble jeg den jeg er?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Bit for Bit – hvordan ble jeg den jeg er?

I boka OMSTART er det er sentralt tema å bearbeide og forstå sammenhengen mellom barndom, oppvekst og voksenalder. For det vi lærer eller opplever som barn, blir med oss inn i voksenalder. Vi tilpasser oss det som forventes av oss, danner mønstre og reagerer ofte på autopilot. Å være nysgjerrig er et godt utgangspunkt og du finner svar. Min reise tilbake til barndom, var en gylden billett til å forstå og en mulighet til å endre. Men alt kan ikke endres eller bearbeides på en gang. Denne nydelige videoen er laget av Terje Leigland.