+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Følelser og stress forårsaker sykdom

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Følelser og stress forårsaker sykdom

Gabor Maté. Bilde fra CBC News

Følelser og stress forårsaker sykdom. Den vestlige medisin ignorerer ofte det, sier den kanadiske allmennlegen og avhengighetseksperten Gabor Maté.

Han sier at følelser er sentralt i å forstå koblingen mellom stress og kroppslige reaksjoner. Vi deler ofte mellom kropp og sjel, men det lar seg ikke gjøre. Stress påvirker immunsystemet, hormonsystemet og nervesystemet og kan ikke separeres fra følelser. Alt henger sammen med alt. Hjernen og immunsystemet snakker sammen.

Videre sier han at hjernen både lærer, husker og mestrer. Det er derfor barndom så viktig. Vi lærer tidlig og veldig fort hva som er viktig. Så – vi trenger å bli oppmuntret til å stille spørsmål om hvordan vi lever livene våre, hva stresser oss, hva plager oss og hvordan kan vi endre kurs? Medisinen er viktig, men den løser ikke årsakene.

I denne videoen, får Maté spørsmål om hvordan den enkelte av oss ta ta dette på alvor og han svarer følgende:

  • Lytt til kroppslige signaler som mageproblemer, søvn, hodeverk og muskelsmerter. For kroppen sier fra.
  • Ikke gå til legen for å be dem ta bort smerten, men se på mønstrene, let etter årsakene og still spørsmål om hvordan du lever.

Jeg synes Maté gir fine forklaringer på sykdom. Vi trenger flere forklaringer på hvorfor vi blir syke, og vi trenger å bli bevisst vårt forhold til stress – og hva det gjør med oss.

Se intervjuet her: