+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Er sykdommen din kul nok?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Er sykdommen din kul nok?

Kule sykdommer? Det skal ikkevære forskjell på folk!

Hva er kule sykdommer blant helsearbeidere

Sykdommer og plager som rammer flest og koster mest, rangeres nederst i sykdomshierarkiet. Helsepersonell synes ikke det er kule greier å jobbe med. Er det derfor så mange havner på uføretrygd?

«Det feiler deg ingenting.» Daglig møter fastlegen pasienter med plager som ikke synes for det blotte øye. Legen analyserer og undersøker på harde livet. Men svaret på nedstemthet, søvnproblemer eller en stive ledd er alt for ofte «alt er i orden» og «vi finner ingen ting». Eller det er «noe psykisk», en restkategori og ufarlig og ikke noe å bry seg om. Blir knutene i livet for store, er løsningen frivillige på krisetelefonen, ikke profesjonell hjelp. 

Lite kule sykdommer er ofte usynlig og ikke lett å identifisere

Til sammen utgjør psykisk helse og muskel- og skjelettsykdommer ca. 64 % av uførestatistikken, og de koster hele 545 milliarder hvert år. (https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2020/11/lite-glede-seg-over) (https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-31-Rammer-flest-koster-mest.pdf). Nesten halvparten av revmatiske pasienter går til legen mer enn seks ganger før de blir henvist videre. I noen tilfeller tar det fra seks til ti år å bli diagnostisert med muskel- og skjelettsykdommer. Ifølge rapporten fra Menon  (https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-31-Rammer-flest-koster-mest.pdf) skjer dette fordi det er mangel på kunnskap i både i førstelinjetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Konsekvensene av mangel på hjelp er nedsatt funksjonsevne, sykemeldinger og redusert livskvalitet. Men er det bare mangel på kunnskap eller er det andre ting som spiller inn? 

Pasientene “syter” og legene føler seg presset til å sykemelde.

Få pasientene ut av kontoret! Lenge har vi hørt at legene er overarbeidet. Pasientene «syter» og legene opplever seg presset. Legene hevder at de stadig skriver sykmeldinger uten fnugg av faglig belegg – bare for å få pasienten ut av kontorethttps://www.aftenposten.no/a-magasinet/i/8mo5aW/pasienten-har-alltid-rett. En lege sier i samme artikkel om situasjonen på legekontoret, at de er samfunnets frontlinje mot et umettelig behov for hjelp og oppmerksomhet. Farmasien er ofte redningen når tanker går seg vill og når fortvilelse, tap og betennelser både her og der kommer i spill. Dyktige fysioterapeuter og andre som kan muskel og skjelett, kan hjelpe, men frikortet gjelder ikke hos for eksempel kiropraktorer. Tjenestene er for dem som har råd til det. Psykologer kan hjelpe, men ventetiden er ofte altfor lang. Og terapeuter i det private markedet er dyre, og gjør det økonomisk umulig for folk å oppsøke slik hjelp. 

Kule sykdommer kan bli interessante

Spektakulære sykdommer er kult. Legene trives best med å ha pasienter som går inn syke og kommer ut friske. (https://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2018/sykdommers-prestisje.html) Inn, røntgen, fram med skalpellen, reseptblokka og smakkogpang – ut, ferdig. Forskning viser at hjertesykdommer, leukemi og hjernesvulst rangerer høyest i hva som er mest stas å jobbe med, mens fibromyalgi (90 prosent av de som rammes er kvinner), angst og depresjon er på bunn. (https://forskning.no/helsetjenester/sa-kul-er-sykdommen-din/675859)

Uklare diagnoser blant eldre kvinner er lavest i hierarkiet

I samme artikkel kan vi lese at spektakulære sykdommer hos unge menn har høyest status, mens kroniske og uklare diagnoser hos eldre kvinner står lavest i hierarkiet. – Det dessuten mindre respekt for sykdommer som vi mener folk kunne ha unngått hvis de hadde levd etter middelklassens forskrifter om kosthold, røyking, alkohol og trening. Det er noe annet hvis man plutselig blir rammet av hjerteproblemer eller kreft, sier professor Kristian Larsen, professor ved Høyskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) (https://forskning.no/helsetjenester/sa-kul-er-sykdommen-din/675859) En studie fra 2011 viste at 43 prosent av norske leger ikke var avvisende til å la prioriteringen av behandling være avhengig av om folk selv var skyld i sykdommen. 17 prosent av legene var helt enige i utsagnet, selv om det er ulovlig å gjøre slikt. (https://forskning.no/helsetjenester/sa-kul-er-sykdommen-din/675859

Kule sykdommer er de med fart og dramatikk

Moderne sykdommer er best. Sykdommer som ikke er knyttet til et organ, havner nederst på rangeringslista, sier professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Dag Album. I en artikkel fra 1991 skriver han at – Sykdommer med fart og dramatikk, sykdommer som folk blør og dør av, rangerer høyere enn dem som kommer gradvis og kanskje er uklare. Videre: -Behandlingens karakter er viktig for sykdommens prestisje. Både hvor effektiv, hvor dramatisk og delvis også hvor moderne den er, innvirker på hvor høyt den blir rangert, sier Album. (https://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2018/sykdommers-prestisje.html

Kul og kul – disse sykdommene koster

Flere behandlere i front. Venteværelset er fullt av folk som er ensomme, overvektige, stressa, deprimerte, har vondt i ryggen, skuldra og ikke får sove. Kropper uten synlige symptomer. Klistret i panna på dem alle er at de er lite kule. Men alle har en årsak til at de har havnet der. Vi utdanner helsepersonell for å gi ALLE helsehjelp. Men dagens førstelinje er ikke skodd for å forhindre tapte leveår, livskvalitet og uførhet. Vi trenger flere behandlere til både kropp og sinn. Helsehjelp er en rettighet – uavhengig av alder, kjønn og plager. Nå må vi få flere fagdisipliner i front. Helsevesenet får terningkast 6 på det de gjør, men på dette feltet får de hverken heiarop eller trampeklapp. De må gjøre mye mer. 

Marit Figenschou, statsviter, forfatter, foredragsholder og driver nettstedet heltsykt.no

Les også: https://heltsykt.no/perspektivmeldingen-friske-voksne-og-faerre-pa-trygd/

Og denne: https://heltsykt.no/psykisk-helse-og-muskel-og-skjelettsykdommer-koster/

Og denne: https://heltsykt.no/mening-meningsloshet-og-tap/

Les også: https://heltsykt.no/psykisk-helse-er-ikke-foleri/