+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Ta grep om stress

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Ta grep om stress

Gabor Mate. Bilde fra CBC News

Men den vestlige medisin ignorerer ofte de alvorlige følgene av hvor farlig stress kan være, sier den kanadiske allmennlegen og avhengighetseksperten Gabor Maté.

Følelser og stress henger sammen

Han sier at følelser er sentralt i å forstå koblingen mellom stress og kroppslige reaksjoner. Vi deler ofte mellom kropp og sjel, men det lar seg ikke gjøre. Stress påvirker immunsystemet, hormonsystemet og nervesystemet og kan ikke separeres fra følelser. Alt henger sammen med alt. Hjernen og immunsystemet snakker sammen.

Ta grep – ta en omstart!

I mitt arbeide med nettkurset OMSTART: Ta grep om stresset, bruker jeg mine erfaringer i arbeide med å redusere stress. Ikke minst er temaet at stress ikke kan separeres fra følelser. Kurset blir lansert om i begynnelsen av oktober!

Spørsmål er en del av løsningen

Videre sier Maté at hjernen både lærer, husker og mestrer. Det er derfor barndom så viktig. Vi lærer tidlig og veldig fort hva som er viktig. Så – vi trenger å bli oppmuntret til å stille spørsmål om hvordan vi lever livene våre, hva stresser oss, hva plager oss og hvordan kan vi endre kurs? Medisinen er viktig, men den løser ikke årsakene.

I denne videoen får Maté spørsmål om hvordan den enkelte av oss ta ta dette på alvor og han svarer følgende:

  • Lytt til kroppslige signaler som mageproblemer, søvn, hodeverk og muskelsmerter. For kroppen sier fra.
  • Ikke gå til legen for å be dem ta bort smerten, men se på mønstrene, let etter årsakene og still spørsmål om hvordan du lever.

Jeg synes Maté gir fine forklaringer på sykdom. Vi trenger flere forklaringer på hvorfor vi blir syke, og vi trenger å bli bevisst vårt forhold til stress – og hva det gjør med oss.

Se intervjuet her: https://youtu.be/gHGXNbbzw9g

Og følg med de neste dagene – så får du vite mer om kurset jeg har laget!

Les mer her: https://heltsykt.no/kurs/