+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Ingenting er så dødelig som andres forakt!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Ingenting er så dødelig som andres forakt!

Vi må ikke bare se, men forstå – hele mennesket. Vi må ikke bare behandle symptomene, men undersøke årsakene. Først da blir sykehuskøene mindre. Dette er ikke bare et anliggende til helsepersonell. Dette handler også om vanlige mennesker. Vi kan alle bli nysgjerrige på våre liv, vi kan alle lete etter årsaker, stille spørsmål, undre oss og forsøke å forstå. Og vi trenger leger som Anna Luise Kirkengen. Vi trenger alle som kan fronte dette perspektivet om å forstå hele mennesket. 

Lege og professor Anna Luise Kirkengen holdt allerede i 2012 foredraget med tema “sårbar oppvekst” på “Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse”. Foredraget er fortsatt høyaktuelt. Som Kirkengen sier: – I arbeidet (red: forskningsarbeidet) traff jeg syke voksne som hadde vært krenkede barn. De hadde lidd overlast tidlig i livet og dette hadde preget dem gjennom hele oppveksten og voksenlivet. Den vanlige oppfatningen er at dette fører til psykiske problemer. Men man glemmer at kroppen må tas med, sa Kirkengen, som viste både til forskning og praksiseksempler på hvordan dette kan sette seg i kroppen.

Videre sier hun:

– Personer som har opplevd overgrep, kan også oppleve å bli sveket av omsorgspersoner som ikke ser eller gjør noe. Det er ingen tvil om at det er en sammenheng mellom krenkelse i barndommen og personens helse i voksenlivet, sa Kirkengen som understreket overfor forsamlingen: – Det finnes uendelig mange slike historier, dessverre. Om dere vet det eller ei, vær sikre på at de er der. I tillegg til selve skaden, skammer de seg. Dette er tabuområder. Mennesker som er skadet og som skammer seg for å være skadet, opplever å måtte gå med denne kroppen til medisinen. Men hva gjør medisinen? Jo, den søker etter årsaken i kroppen, men der er jo bare virkningen av det som har skjedd. Vi må bygge om hele behandlingshuset slik at somatik og psykologi lever side om side. Vi trenger en ny forståelse av hva mennesket og kropp er. Ingenting er så dødelig som andres forakt, sa Kirkengen.

Takk Anna Luise Kirkengen for at du deler din kunnskap. Den trengs – i alle ledd, hos helsearbeidere og blant folk flest!

Jeg anbefaler deg å lese mer om senterets arbeid, samt foredraget til Anna Luise Kirkengen: Barndomsforgiftning etterlater dype spor