+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Anmeldelse i fagblad – ikke verst!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Anmeldelse i fagblad – ikke verst!

Det er vel det alle som skriver drømmer om. At boka skal bli omtalt og vurdert. Det mange bøker å velge blant og jeg er veldig stolt at et fagtidsskrift valgte OMSTART – til og med et år etter utgivelsen. I Fysioterapeuten.no, var det en anmeldelse nå nylig. Det er en grundig og reflektert anmeldelse.  Jeg siterer:

“Marit Figenschou beskriver i denne boken en prosess som strekker seg over mange år. Med korte setninger og et tilspisset ordvalg, veksler hun mellom opplevelser i barndommen og nåtiden. Dette fungerer godt. Emosjonell mestring etter alvorlig sykdom kan være et interessant tema for oss som terapeuter. Hva forteller en person som selv har erfart hvor skoen trykker, og hva kan vi lære av hennes fortelling?”

Videre:

“Psykoterapeuten Astrid har mange utsagn som hjelper Marit å forstå seg selv som liten, og i en terapiprosess som strekker seg over 20 år, lærer Marit gradvis å være litt mer vennlig overfor seg selv. Dette synes jeg er den beste delen av boken, og hvordan hun lærer å sette grenser overfor omgivelsene sine, og tør å si «ja» til det hun selv ønsker, istedenfor å gjøre hva andre forventer og vil. Her er det konkrete forslag til hva man kan si til seg selv og til andre. Denne prosessen er på mange måter uavhengig av om vi blir utsatt for en sykdom eller ikke, og jeg vil tro at flere vil kunne kjenne seg igjen.”

Dette er veldig veldig bra. Det er stas å bli anmeldt i et fagblad. At anmelderen ikke fant noe, er helt greit. For jeg har jo ikke skrevet en fagbok. Jeg har skrevet en bok for folk flest. Takk til Fysioterapeuten!

https://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Bokomtaler/Omstart-forsoning-og-frigjoering