+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

“Omstart – forsoning og frigjøring” – i “Vi over 60”

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

“Omstart – forsoning og frigjøring” – i “Vi over 60”

I juni utgaven av «VI over 60», forteller jeg om å finne mening i det meningsløse. Utgangspunktet for intervjuet er boka jeg gav ut i 2018 “OMSTART – forsoning og frigjøring” – «Boken min handler om å forsone seg med fortiden, være tilfreds med det som er og ikke la seg styre av det som burde være annerledes, sier marit Figenschou. Hun gav for noen år siden ut boka «Omstart – forsoning og frigjøring» – om sin endringsprosess”.

Boka kan du bestille her: https://heltsykt.no/produkt/omstart/

Her er et lite utdrag:

«Vi har et godt helsevesen i Norge, men medisinen ga meg bare én del av borrelåsen” og «Helse handler ikke bare om diagnoser. Helse er også følelser.»

– Omstart handler om å forsone seg med fortiden, være tilfreds med det som er og ikke la seg styre av det som burde være annerledes, sier Marit Figenschou. (teksten fortsetter under bildet).

Bestill boka her: https://heltsykt.no/produkt/omstart/

I reportasjen forteller jeg om leting etter ro i et forstyrret liv. For å finne den oppsøkte jeg hjelp. Jeg trengte å forstå hvorfor jeg hadde utviklet et så høyt prestasjonsnivå og hvorfor jeg hadde et så strekt utviklet ansvars-gen. Jeg ønsket å se hvor det kom fra og jeg ønsket en forandring (teksten fortsetter under bildet).

Klipp fra reportasjen:

«Første gangen Marit kom til psykoterapeut Astri Hognestad spør hun om hvordan Marit opplever å ha så mange avtaler. Marit innrømmer at hun er fullstendig kjørt og føler at hun ikke strekker til noe sted. Astri foreslår at de skal utforske hva usikkerheten til Marit, som følte hun måtte prestere hele tiden, handler om.

– Samarbeidet med Astri de siste 20 årene fikk meg til å komme i kontakt med egne følelser og mestre dem.

Astri forklarer Marit at når livet blir truet, er det naturlig at det kommer sterke reaksjoner, men at det er viktig å bearbeide dem og forsone seg med det som har skjedd.  

Hos Astri lærer Marit at hun får mer plass til seg selv hvis hun klarer å si nei til ting. – Jeg var deltager i mitt eget mesterskap om å være flinkest og helst perfekt. Jeg presset meg og ga alt jeg hadde, men likevel fant jeg aldri ro.(teksten fortsetter under bildet).

Overgangen fra å være frisk til å bli langtidssyk og uføretrygdet, er forbundet med store livsendringer som har betydning for folks identitet og selvtillit. Marit har aldri hatt noe å utsette på det arbeidet systemet har gjort i hennes situasjon. – Likevel opplevde jeg etter jeg hadde fått min første langtidssykemelding, at de aller viktigste spørsmålene gjenstod: Hvem er jeg nå? Hva nå? Helse handler ikke bare om diagnoser. Helse er også følelser.

– Hva med fremtiden, økonomien og jobben? Disse spørsmålene verket enda mer enn de dårlige leddene mine. For god helse er å være trygg.

Etter at Marit ble syk og ufør, har hun brukt mye krefter på å tenke positivt. – Men følelser som ensomhet, utilstrekkelighet og skam forsvinner ikke ved hjelp av å tenke positiv eller ta deg sammen, sier Marit som har lurt på om hun ble syk fordi hun hadde tenkt positivt hele livet. – Jeg stoppet aldri opp eller kjente etter hva jeg ville, eller hadde behov for.

I altfor mange år tilpasset Marit seg andres behov. Nå kan hun si nei med god samvittighet. – Det har tatt lang tid å endre dette mønsteret, men sykdom ga meg en anledning til å se på mitt eget liv på nytt. Livet er et usikkert prosjekt, men det er lite å gjøre med det som har skjedd. Det jeg kan gjøre noe med, er hvordan jeg forholder meg til det.

Omstart handler om hennes reise mot å akseptere seg selv for den hun er, og ikke ut fra hva hun gjør. – Vi har et godt helsevesen i Norge, men medisinene ga meg bare én del av borrelåsen. Den andre delen – den som skulle vise seg å lime livet mitt sammen igjen – måtte jeg finne selv og fant i emosjonell mestring og i naturen.

For Marit handler god helse om det å finne mening i livet sitt, og å være trygg. (teksten fortsetter under bildet).

FOREDRAG

Emosjonell mestring står sentral i det jeg formidler i boka OMSTART. – Mange av oss – både unge og eldre – sliter i hverdagen. Vi stresser og kaver. Spørsmålet er hvor kommer stresset fra?

Jeg forteller om mine erfaringer og min endringsprosess og byr på livet selv, mine egne feil og mangler, muligheter og veivalg.

Jeg har diagnosene leddgikt, osteoporose, artrose, Sjøgrens syndrom og fibromyalgi etter brystkreft for 20 år siden. – At jeg ble syk kan ha å gjøre med stress og en grenseløs livsstil.

Trening og friluftsliv gir mye glede. – Fysisk aktivitet er smertestillende for meg. Det var panikk som drev meg til å gjøre lange og krevende turer. Blant annet tur til fem av de sju Seven Summits og til Sydpolen. Det forteller jeg om i boka “Til sydpolen Ingen bragd:

Boka kan bestilles her: https://heltsykt.no/produkt/til-sydpolen-ingen-bragd/

Facebook Comments