+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Fastlegen kan avlastes

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Fastlegen kan avlastes

Doctor and Patient Talking — Image by © Fancy/Veer/Corbis

Lenge har vi hørt om overbelastning blant fastlegen. Det er for mange pasienter, mye papirarbeid og fastlegen har selv uttrykt bekymring. Hvilke tiltak som blant annet vil gjøre hverdagene til hardtarbeidende leger enklere, kan man lese om i en undersøkelse som Folkehelseinstituttet har gjennom ført.

Fastlegen har jobber mindre enn leger i andre land

De har funnet ut at norske leger:

  • har flere arbeidstimer per uke enn de hadde for ti år siden.
  • har færre pasienter per uke sammenlignet med andre land (bortsett fra Sverige og USA)
  • opplever jobben mindre stressende enn kolleger i utlandet.
  • jobber mindre per uke enn mange andre land (Tyskland, USA og Nederland)

Det som virkelig er interessant å lese fra undersøkelsen er at norske leger i mindre grad enn andre land benytter seg av annet helsepersonell i praksisen. Norske leger bruke mye helsesekretærer (personale med lav utdanning) Mens helsepersonell av høy utdanning som for eks. fysioterapeuter, psykologer og spesialist sykepleiere er lavere blant norske leger: Sykepleier er med og gir helsetjenester i 66 % av allmennlege praksisen. I Sverige oppgir de at sykepleiere er med i 99 prosent av praksisen.

Oppgaver flyttes fra sykehus til fastlegen

Seniorforsker Kjersti Eeg Skudal og forsker Olaf Holmboe skriver videre i sin kronikk i Dagens Medisin (27. januar 2020): Den faglige og teknologiske utviklingen, og pasientenes ønsker, har gjort at flere oppgaver flyttes fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Tilsvarende må oppgaver flyttes fra fastlegene til andre yrkesgrupper eller pasientene selv. Legeressursene må brukes der de trengs mest, og annet helsepersonell bør overta oppgaver de kan utføre på en like god eller bedre måte enn legene.

I kjølvannet av primærhelsetjenestemeldingen pågår det forsøk med primærhelseteam med blant andre fastlege og sykepleier i flere kommuner. Slike forsøk er nødvendige for å finne ut hvordan fastlegeordningen kan organiseres for å tilpasses behovene til fremtidens pasienter. Men for å avlaste fastlegene og bruke legeressursene inn mot de pasientene som trenger det mest, bør vi også se på hvordan andre yrkesgrupper, som psykologer, farmasøyter og fysioterapeuter, bedre kan trekkes tettere inn i fastlegepraksisene også i Norge.

Fastlegen kan avlastes av kiropraktorer

Jeg ville lagt til kiropraktorer i den listen. Men uansett – dette innspillet er viktig for oss som sitter på venterommet, som mange ganger har tenkt – er det legen, kiropraktor, fysioterapeut eller psykolog jeg trenger. Eller vi har tenkt, – om jeg har urinveisinfeksjon er lett å kjenne og jeg tenker at om det er halsebetennelse kan en sykepleier fikse lett! Har jeg vondt i nakken, er det kanskje like enkelt å gå til en fysioterapeut eller en kiropraktor. Virkelig.

Les hele kronikken til forskerne her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/01/23/bor-fastlegene-avlastes-mer-ogsa-i-norge/?

Les også denne:https://heltsykt.no/psykisk-helse-og-muskel-og-skjelettsykdommer-koster/