+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Hva feiler det deg egentlig?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Hva feiler det deg egentlig?

 

Mitt voksenliv har utvilsomt vært preget av høyt tempo og stress og jeg er ganske sikker på at stress slet meg ut og til slutt gjorde meg syk. Ja, jeg var urolig, men hvorfor? Jeg kavet, men for hva? Hvor kommer stresset fra? Når var det motoren ble satt igang? (Det kan du lese om i boka OMSTART).

Hvordan behandle stress? Hva kan medisinen tilby og hva er løsningen? På nettsiden til RVTS Sør har Eva Dønnestad og Anders Dovran intervjuet den kjente legen og professoren Anna Luise Kirkengen. Kirkengen har forsket på sammenhengen mellom barndom og sykdomsutvikling i voksenalder. Hun setter ord på det som mange av oss sliter med: å forstå sammenhengene i livene våre og hvor kommer stresset fra. Men Kirkengen sier noe annet som er viktig – nemlig at vi må begynne å innse at medisinen ikke løser alt.

For hvor mange har ikke gått til legen fordi det er noe, men hva? Jeg føler meg ikke bra, men hvorfor? Det er ingen synlige eller kroppslige bevis, men det er noe. Da jeg kom over dette intervjuet, tenkte jeg at dette kan kanskje flere ha glede og nytte av å lese. Jeg angir bare innledningssitatet. Håper du vil klikke deg inn på lenken nederst og lese hele innlegget. Takk Eva Dønnestad og Anders Dovran for en viktig tekst.

– Mennesker som er krenket og skadet går som oftest før eller siden til legen. De oppsøker medisinfaglige profesjonelle fordi de plages av noe og fordi plagene kjennes kroppslig. Her leter legene etter mulige eller sannsynlige årsaker til plagene i kroppen, men der finner de ofte virkningen av det mennesker har opplevd og vært utsatt for. De forutgående opplevelser er ikke nødvendigvis kjent for legene, og kanskje tenker ikke en gang personene som oppsøker hjelpen at det som plager dem er en følge av erfaringer. Jeg ser et grunnleggende behov for å utvikle et helsevesen der virkningen av erfaringer – som jo alle blir kroppsliggjort – blir sett i en sammenheng og tolket innenfor rammen av levd erfaring. Bare slik kan det tradisjonelle, men uhensiktsmessige, skillet mellom kropp og sinn oppheves. Skillet mellom det somatiske og det psykiske, mellom den somatiske og den psykiatriske medisin, sier Kirkengen.

Les hele intervjuet “Vi er både natur og kultur” her >>