+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

I dag tok jeg eksamen i masteremne ”formidling og forleggeri”

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

I dag tok jeg eksamen i masteremne ”formidling og forleggeri”

IMG_1485

Dette er ikke bare en melding om bestått eksamen, men formidling om oppriktig begeistring for studiet.

I høst har jeg fulgt forelesninger, samlinger, skrevet oppgaver, analysert andres oppgaver og ikke minst fått tilbakemeldinger på eget arbeid. Gjennom høsten har jeg løftet mitt eget bokprosjekt, blitt mer bevisst på eget arbeid, svakheter og muligheter. Samtale med sterke og kompetente medstudenter har inspirert og engasjert. Faglig ansvarlig, Merete Morken Andersen, har nok en gang delt av sin brede erfaring og kunnskap. Merete har sammen med Siri Nergaard, Iben Brinch Jørgensen og Solveig Brandal, sikret høyt nivå på undervisning og faglig input. For en gjeng og for en flott opplevelse.

Med andre ord har jeg denne høsten drevet med noe lurt!! Takk til alle studentene og lærerne på masterstudiet!! Gull!

OG – om noen lurer på hvor det skjer – på høgskolen i Sørøst Norge – Campus Bakkenteigen mellom Tønsberg og Horten.

Folkens  – om du en gang skulle ha mulighet og lyst – ta en kikk på dette . Her er litt info fra nettsidene til høgskolen:

  • På «Formidling og forleggeri» (15 stp) får studentene anledning til å tilegne seg slik kunnskap. Emnet er et delemne i Master i faglitterær skriving og kvalifiserer sammen med tre andre emner på 15 stp og masteroppgave på 60 stp til mastergrad i faglitterær skriving. 
  • Emnet omfatter orientering om og metoder for analyse og kritisk vurdering av det som har å gjøre med formidling og forleggeri. Både den nåværende bransjesituasjonen og de historiske forutsetningene for denne analyseres og diskuteres. Ulike aspekter ved faglitterær formidling belyses gjennom diskusjoner, møte med de ulike aktørene i feltet og gjennom arbeidet med egen formidling. Det legges vekt på utviklingen i den digitale siden av formidling og forleggeri.
  •  Studentene trenes i tillegg i å vurdere andres tekster gjennom deltakelse i skrivegrupper, der det i dette emnet legges stor vekt på tekstenes publiserings- og formidlingspotensial.
  •  Som fagperson innenfor faglitterær skriving er det viktig å være orientert i hvordan de faglitterære institusjonene fungerer, og i hva som er den teoretiske og historiske konteksten for denne typen formidling. I dette emnet vil studentene tilegne seg verktøy for slikt arbeid. Siden dette er en bransje i rask utvikling, må denne type læring foregå så tett opp til de ulike aktørene i feltet som mulig. Dette emnet vil dermed i stor grad foregå i samarbeid med og på besøk hos ulike aktører i bransjen, som forlag, bibliotek og forfatterorganisasjonen for faglitterære forfattere, NFFO.
  •  Hva slags jobb får du? Studiet gir studentene solid bakgrunn for arbeid som faglitterær forfatter, kommunikasjonsmedarbeider i offentlige og private institusjoner, som forlagsredaktør og andre stillinger i forlag og mediebransjen m.m. 
  •  Dette lærer duI dette emnet opparbeider studentene avansert kunnskap om sentrale teorier om og innfallsvinkler til formidling og forleggeri i et analytisk og historisk perspektiv. De får trening i å utvikle sitt eget skriveprosjekt, og lærer å vurdere, analysere, se potensialet i og gi relevant tilbakemelding på andres tekster og formidlingsprosjekter.