I dag tok jeg eksamen i masteremne ”formidling og forleggeri”

Dette er ikke bare en melding om bestått eksamen, men formidling om oppriktig begeistring for studiet. I høst har jeg fulgt forelesninger, samlinger, skrevet oppgaver, analysert andres oppgaver og ikke minst fått tilbakemeldinger på eget arbeid. Gjennom høsten har jeg løftet mitt eget bokprosjekt, blitt mer bevisst på eget arbeid, svakheter og muligheter. Samtale med…
Read more