+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Stikkord: klima

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Når luften blir dødelig

Selv om mange av oss har generelt god helse, og vi har tilgang til gode helsetjenester – er helseproblemstillingene vi står overfor enorme. Globale helseproblemer vil øke på grunn av endringer i klima, forurensing, vi flytter til byene og vi endrer levevaner. På NRK leser vi om de unges klimaopprør. I artikkelen forteller en av…
Read more

Plast engasjerer, men kan også være kunst.

  Hun har plukket plast i flere år og hun har i snart ti å vært opptatt av at havet fylles av plast. Det er lett å bli begeistret og forstå det glødende engasjementet til Pippip Ferner. Hennes oppgitthet over forsøplingen i havet er godt begrunnet. – 15 tonn plast havner i havet hvert minutt! Små…
Read more