+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Vi trenger et barneløft!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Vi trenger et barneløft!

Foto: NTB scanpix

Foto: NTB scanpix

Jeg er utrolig takknemlig for at jeg vokste opp uten Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram. Jeg dro til tannlegen en halv time før timen, bare for å lese et ukeblad som hundre andre hadde lest før meg og som hadde var utsatt for voldsomme angrep. Det var det vi hadde og der var på legekontoret eller hos tannlegen vi kunne skimte moter og trender. Ellers var det bare å henge på de andre. Vi var stort sett like og det var greit! Det skapte ikke stor bekymring. Det bør skape bekymring hos alle voksne, når vi ser hvilket ideal bloggere er med å skape. Det skapes en virkelighet som ikke eksisterer. Presset på de unge er i dag voldsomt.

Vi snakker ofte om å bygge trygge barn for å få friske voksne. Stadig ser vi at skolen får tilført nye oppgaver. Men skal skolen og lærerne løse alt? Nylig kom jeg over dette intervjuet med spesialrådgiver i RVTS Sør, Karen Ringereide. Vi trenger et barneløft sier hun og i intervjuet sier blant annet:

– Kunnskapsløftet og opplæringsloven sier at skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere sine liv. Da er det på tide at vi gjør det. I stedet har vi fortapt oss i fagplaner. Tidspress og underbemanning har gjort at lærerne, som gjør en fantastisk jobb, blir overarbeidet og ikke får tid til å følge opp barna på en trygg og god måte som hjelper dem til å takle livet. Det er et faresignal når vi i foreldesamtaler snakker mer om hva barna presterer enn hva hvordan de har det, sier Ringereide.

Før var skolen pedagogenes arena. Slik er det ikke lenger, uansett hva en måtte ønske. Barna har hele verdens kunnskapsbase liggende klar på mobilen, men ingen arenaer der de kan lære å takle sitt eget liv.

– Nå må skolen endres for å hjelpe dem, så de kan håndtere sine liv. Derfor trenger vi et barneløfte, ikke et kunnskapsløfte. Livsmestringsprogrammer som «LINK» kan hjelpe både lærere og elever til dette, forteller hun. Dette er et samfunnsansvar, ikke bare et læreransvar, mener Ringereide.
– Vi må tenke nytt om skolen. PISA og nasjonale prøver trenger vi ikke mer av. Vi må gå fra å måle ting til å skape mening i ting.

Ukas anbefaling er intervjuet med Karen Ringereide her: https://rvtssor.no/aktuelt/179/en-link-til-livet/