+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Unge behandlere og voksne liv

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Unge behandlere og voksne liv

Det er en sann glede å være på Oslo Met hver januar. Det årlige oppdraget å få være gjesteforeleser på fysioterapi studiet er noe jeg gleder meg til hvert år. For er det noe jeg tenker på når jeg møter studentene, så er det hvilken formidabel utfordring de har foran seg. De skal møte en kropp som min – sliten, skadet og diagnostisert. Men de skal også møte pasienter som har levd et langt liv, har mye erfaring og som kan mye. Slike møter gir ettertanke og optimisme. Det er studenter som er nysgjerrig og har spørsmål. De undres og de lytter. Det er nettopp det som kan gjøre dem forberedt. Men uansett er forholdet mellom pasient og behandler svært komplisert. Resultatene avgjør at det er tillit og respekt mellom partene. Og noen ganger funker det rett og slett ikke. Det er slik det er – man kan ikke samarbeide med alle.

Dette er et tema som jeg undres på om noen av dere kan eller vet noe mer om. Finnes det forskning, er det noen som har skrevet noe om det og – jeg undres på hvilke tanker de gjør seg etter det første året i felt eller det andre? De jeg har møtt vil garantert komme godt ut av det. Kanskje er det for fysioterapeuter som det var for meg som statsviter, fore en som lærer eller psykolog – man kaver litt uansett. Men så går det seg til, det blir noe bra ut av det og en slags identitet bygges sakte, men sikkert opp og så – så er retningen der.

All lykke til!!