+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Tilpasse seg andre?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Tilpasse seg andre?

(Bildet er hentet fra nettet)

Fra boka OMSTART – forsoning og frigjøring:

– Det er ofte slik at vi mennesker utvikler strategier – eller mønstre – som er negative for utviklingen vår. Vi trekker oss tilbake og tilpasser oss omgivelsene og oppfyller andres forventninger uten å legge merke til det. Ofte blir følelsene våre fortrengt og dekket til. For å komme seg videre og utvikle seg, er det derfor viktig å etablere positive mønstre. For eksempel ved å si til seg selv: Jeg er verdifull. Jeg får lov til å bli kjent med ukjente sider av meg selv. Jeg stoler på at følelsene mine blir respektert, og hvis noen folk ikke gjør det, har jeg lov til å bli sint. Det er lov å reagere.

– Men dette handler jo også om mot, sier jeg. – Og om tid.

– Ja, i en hektisk hverdag er det lett å skyve signaler og overbelastninger til side. Derfor er tid så viktig. Gir du deg selv tid til å kjenne etter, blir det enklere for hver gang du gjør det.