Vil du gjøre meg tam?

  Vil du gjøre meg tam? Dette spørsmålet er hentet fra en tekst som psykoterapeut Astri Hognestad refererer til på Psykologisk.no. I teksten forteller hun om det å være alene. Astri har dessuten skrevet en bok med tittelen: “Alene – et rom for endring og undring“. Boken handler om det å leve alene – om mulighetene…
Read more