Papirduken min

Papirduken består av små deler. Hver del er nøyaktig 21 x 30 cm. Alle delene har sitt mønster og sitt innhold. Fargene varierer mellom rødt, grønt og blått. Små notater, streker i margen og piler i alle retninger. Mønsteret endres hele tiden. Jeg retter, endrer, flytter og justerer. Så brettes duken ut på nytt. At…
Read more