Blind for pasientenes behov?

Mangelfull legeutdanning er headingen i en kronikk på NRK Ytring, skrevet av medisin – og forskningsstudent Eivind Valestrand. Han peker på mange viktige sider ved legerollen – om makt, at utdannelsen bidrar til narsissisme etc. Den bør leses. Eivind Valestrand kjenner utdanningen fra innsiden og kan si noe om det. Jeg har hatt en fastlege…
Read more