Turtips – Liomseter!

Hva er vel mer vakkert enn å komme fra Revsjøen og se ned på Liomseter. Turen er ca. sju kilometer. Her ligger hytter, støler og setre tett og det er storslått. På tunet møter vi bestyrer Kai Nilsen som driver hytta sammen med kona Unni Skogstad. Det er stille, det er varmt og vakkert. Etter…
Read more