Helten og heltene – den 12. Mann

En historie om en helt, men mest om heltene. Jeg har vokst opp med historien om Jan Baalsrud. De voksne snakket om han, de pekte hvor han gikk og hvor sperringene til tyskerne som han måtte forsere. Tidlig leste vi boka om instrumentmakeren, motstandsmannen og fenrik i Kompani Linge. En onkel var en del av…
Read more