+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Stikkord: Biografiske tekster

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Tilbake til skolebenken

Hvorfor ikke?  Høsten 2016 tok jeg første modul i masterprogrammet i Faglitterær skriving ved Høgskolen i Sørøst Norge. “Hvorfor ikke?”, tenkte jeg da jeg så invitasjonen om å søke. Jeg som er pensjonist, som bor i et land der utdanning er gratis og alder ikke er noen hindring for å bli tatt opp på studiet.…
Read more

Juuuhuu – på Campus!

De to siste dagene har jeg tilbragt på Høgskolen Sørøst Norge. Hvordan utforming tekster, komposisjon og hvordan lage tekster som fenger leseren? Forelesninger og diskusjoner om virkelighets kulturen, om dilemma og kompromisser. Og – hvorfor skal boka skrives? Alt dette skjer på Campus Bakkenteigen ( som ligger mellom Horten og Tønsberg) og i går fikk…
Read more