+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Stikkord: Bendik Østbye Johannessen

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Foredrag – ingen quick fix!

Jeg er veldig heldig som blir invitert til å holde foredrag. Det gir meg påfyll og inspirasjon. Møter med mennesker gir boost og energi, motivasjon og framtidstro. Jeg treffer folk i alle aldre. Folk som jobber, er uføre, sykemeldte og baler med hverdagene som alle andre. De tar meg vel i mot, jeg møter vennlige…
Read more

Det er bare skuespill

Skuespill er helt genialt spør du meg. Jeg vet at jeg behøver hjelp av flinke folk i blant. Hjelp til å bli en enda bedre versjon av meg selv, og hjelp til å få formidlet det jeg ønsker på en god måte. Da jeg stod fast litt når det gjaldt å formidle tekstene mine på…
Read more