+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Stress gjør oss syke?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Stress gjør oss syke?

Jeg har lenge interessert meg for stress og hva stress gjør med oss. I boka OMSTART har jeg tatt med mange eksempler på stressrelaterte handlinger som har vær forbundet med psykologisk stress. For eks. ikke god nok og stadig jobbe for å bli bedre og å bli likt, tilpasning til hva andre mener og tror, og ikke stole på egne vurderinger. Jeg har også skrevet mye om et av mine mest dominerende mønster i livet – tilpasning.

Lege og professor Anna Luise Kirkengen (forfatter av boka: Hvordan krenkede barn blir syke voksne) har lest boka OMSTART og sier til meg i en e-post:

Med denne boka har du gitt ditt bidrag til å synliggjøre de lange linjene i utviklingen av invalidiserende helseproblemer mellom barndom, oppvekst og voksenliv.

Konstant overlast overbeskatter kroppens sentrale systemer for opprettholdelse av helse og livskraft. Det er en sikker oppskrift til sykdomsutvikling, hvis ingen ser dette tidlig nok og hjelper med å bufre eller dempe skadevirkningen.

Det er derfor interessant å lese boka til Gabor Maté – Når kroppen sier NEI. I boka sier han at stress har ikke bestandig den formen vi vanligvis tenker at det har. Det handler ikke om ytre belastninger som krig eller tap av penger, eller at noen dør. Det handler om et indre stress som kommer av at vi tilpasser oss andre. (Utdrag fra s.109).

Det er derfor jeg nå fremover vil skrive mer om stress og stressrelaterte tekster. Utgangspunktet er at jeg selv ikke har helsefaglig bakgrunn. Men med erfaring og opplevelser fra mitt eget liv og over tretti år i terapi, har jeg gjort mine observasjoner når det gjelder hva var det som gjorde meg syk og hva hendte på veien? Jeg håper du vil følge meg, kommentere – og del gjerne din erfaring.