+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

“Stay trygda”

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

“Stay trygda”

Skjermbilde 2018-02-08 kl. 09.16.00

Er det en ting folk som står utenfor arbeidslivet ønsker seg – så er det å bli sliten av å jobbe. Er det noe man savner så er det kolleger, felleskapet, kaffemaskinen, mer eller mindre nødvendige møter og salatbaren i lunsjen. Er det noe som man tenker på hver dag, så er det diskusjoner, utveksling av erfaring og å slipe standpunkter. Dessverre er det alt for mange som sliter med mindreverdet og meningsløsheten av å stå utenfor arbeidslivet. Mange hadde gitt alt for å få tilbake det livet som en gang var.

Kronikken til min favorittskribent Hege Ulstein i Dagsavisen «Stay trygda» er derfor både viktig og nyansert. Tegningen til Siri Dokken er en god illustrasjon på en livssituasjon for mange. Et utdrag av kronikken kan du se her:

Ingen ønsker seg det, verken for seg eller sine. Men selv om det er problemer som er årsaken til at folk får trygd, er det ikke det at de får trygd som er problemet. Trygdemottakere omtales som en trussel mot velferdsstaten. Men det er omvendt. De er selve poenget med velferdsstaten.

Den ble aldri bygd for å stenge flest mulig ute og yte minst mulig hjelp, eller fordi svakhet var uønsket og burde fjernes. Velferdsstaten ble bygget for å inkludere flest mulig mennesker, yte best mulig hjelp til dem som trenger det og hindre utstøting.

For ikke så veldig lenge siden var dette en selvfølge. Før trygdebeistet, trygdesjokket, trygdesmitte og Nav-ere, ble veksten av antall trygdede sett på som et adelsmerke, et bevis på at politikken virket.

 Forklaringen på at vi har flere trygdede i Norge enn i andre land, er blant annet at dette er tilbud som er tilgjengelige for folk, fordi de har opparbeidet seg rettigheter. Utenfor våre grenser faller det ofte på familien å ta seg av dem som ikke kan jobbe. En av grunntankene i velferdsstaten er nettopp at alle vi som er en del av hele storsamfunnet, stiller opp for hverandre, slik at de få, uheldige ikke er prisgitt sine nærmeste.

Les hele kronikken her: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/stay-trygda-1.1094304?utm_source=Hege+Ulstein&utm_campaign=2d75e361cb-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_02&utm_medium=email&utm_term=0_9f54c9a64f-2d75e361cb-163008541