+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Se mennesket bak symptomene!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Se mennesket bak symptomene!

Kronikken til fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin Gisle Roksund, tar i dag opp viktige problemstillinger innen psykisk helse. Han sier blant annet at: ”diagnosesystemet av en samling av mer eller mindre tilfeldige grupperinger av ulike symptomer og adferd, og tar ikke hensyn til det enkelte menneskes levde liv, bakgrunn eller livssituasjon” og at ”det andre flommer bruken av psykiatriske diagnoser over alle bredder. En rekke normalreaksjoner på ulike livshendelser, og adferd og plager som før var å anse som en naturlig del av liv og variasjon, gir nå grunnlag for sykdomsdiagnoser”. Til slutt oppfordrer han til at vi i helt annen grad ta hensyn til personen og mennesket bak symptomene, og se mennesket med sine ressurser og muligheter.

For oss som har kjent på sorgen, tristheten og fortvilelse er det lett å kjenne seg igjen i at det levde liv – livets spor – ikke nødvendigvis trenger en diagnose, men å bli sett, hørt og møtt. Vi trenger helsearbeidere som ikke ser oss for at vi har noe, men vi er også noe.

Les kronikken her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Sorg-blir-depresjon-Maur-i-rompa-blir-ADHD-Sjenanse-blir-sosial-angst-Moderne-psykiatri-er-i-krise–Gisle-Roksund-8191776.html

Skjermbilde 2015-10-07 kl. 10.57.11