+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Pasienten som lege

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Pasienten som lege

Skjermbilde 2016-07-25 kl. 16.24.50

Professorene Kjetil K. Haugen og Kai A. Olsen løfter i sin kronikk på NRK Ytring den 25. Juli spennende perspektiver – om pasienter kan være sin egen lege. Det er spennende tanker. Jeg møter ofte medpasienter og er imponert over den kunnskapen de har om egen helse og egen helse. Jeg har også selv ervervet meg erfaringer og kunnskap om hva som virker og jeg tar valg på ut fra det. Er jeg i tvil kontakter jeg legen.

Det er to ting de tar opp som er viktig. Det ene er at dersom man overlater ansvaret for dosering og medisinering til pasienter, vil det øke eierskapet til diagnosene og dermed øket om ansvaret. Det vil bidra til at pasienter blir en ansvarlig for egen helseutvikling. Med andre ord gå fra passiv iakttager til ansvarlig aktør. Det andre perspektivet er at det vil åpenbart ha stor effektiviseringsgevinster. Mange ganger tenker jeg tanken – hvorfor skal jeg inn på poliklinikken nå og vil det føre til noe? Jeg bruker mye av min egen tid, av legens tid og det skjer ubetydelige endringer fra gang til gang. Det hadde vært like greit og mye mer effektivt om jeg var online og kunne få en telefonsamtale eller skaipsamtale.

Men det er også bra at andre enn helsefaglig ekspertise kommer på banen. For oss som tilbringer tiden på venteværelsene, er de lett å se at logistikken kunne vært bedre og besparelsene større. Dette er et bidrag til det. Derfor hilses slike innspill velkommen. Mer av dette.

Les kronikken i sin helhet er: https://www.nrk.no/ytring/pasienten-som-lege-1.13018775