+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Oslo er miljøhovedstad 2019

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Oslo er miljøhovedstad 2019

Bildet er fra paviljongen til Oslo kommune som er plassert på SALT. Så bra!!

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019 – fordi vi vant konkurransen. Vi var best sammenlignet med alle de andre byene i Europa. Mange er kritiske til at byen skal bruke 118 millioner til å markere og viser at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima. Men jaggu er det viktig å skryte av det de får til – spesielt på klima.

For det viktige arbeidet som byrådet og spesielt miljøbyråd Lan Marie Berg gjør, gir resultater. Det er merkbar forskjell og langt bedre tilrettelegging for å sykle sommer og vinter. Det er et godt tiltak for å stimulerer til hverdagsaktivitet. Klima handler om liv og helse for oss alle.

Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeisk byer fordi vi kan vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by. Programmet er stort og omfattende og du kan lese mer her: https://www.miljohovedstaden.no/program   Søkerbyene konkurrerte i 12 kategorier, blant annet arbeidet for å redusere klimautslipp, bedre vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og tilrettelegge for syklende og gående.

Oslo skåret også høyest i hele 8 av 12 konkurransekategorier. Vi kan være stolt av byen vår og resultatene de skaper. Det kommer oss alle til gode på sikt. I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til integrering. PS – noe av teksten er sakset fra Oslo Kommunes  hjemmeside

I helgen var det åpning. På SALT var det diskusjoner og debatter på løpende bånd. Et imponerende arbeide fra Norsk Klimanettverk ligger bak. Tema for festivalen er Grunnlovens § 112. Den sier:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Stå på Lan Marie Berg! Forsett det gode arbeide! Og lykke til videre!!