+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Omstart

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Omstart

Omstart handler om å forsone seg med fortida, være tilfreds med det som er og ikke la seg styre av det som burde vært annerledes. Jeg håper boka kan være til inspirasjon for mange. God lesning!

  • Marit Figenschou

OMSTART – Forsoning og frigjøring er en bok om emosjonell mestring. En selvopplevd historie fra det virkelige livet, om kamper og gleder. Om presset om å skulle se bra ut, om å skulle mestre og levere til enhver tid.

– Hva skjer når sykdom rammer – eller noe annet alvorlig snur opp ned på hverdagen din?
– Hvordan kommer man seg videre når livet stopper opp?

Når du blir syk, mister jobben, kona forlater deg eller en som står deg nær dør? Kan livskriser føre til noe meningsfullt og nytt? Kan du frigjøre deg fra nedarvede tankesett? Ved å lese denne boken vil du få ideer til hvordan du kan tenke selv.

I Omstart deler Marit samtaler med terapeuten sin, og innblikk i hverdagsutfordringer mange kan kjenne seg igjen i. Vi følger Marit på leting etter indre trygghet, mening og forsoning. Underveis konfronteres hun med egne- og andres forventinger og prestasjonskrav. Hun må bli bedre kjent med følelsene sine – og lære seg å styre dem. Livet er ikke reise på en firefelts motorvei i jevn fart. Det finnes bomstasjoner, innsnevringer av felt og av og til er veien stengt. Man må snu og kjøre tilbake, lete etter nye muligheter for å komme videre. Omstart handler om å finne fram til ny energi og kraft for å komme videre.

Det som har skjedd i livet, er det ofte ingenting å gjøre med. Men vi kan gjøre noe med måten vi forholder oss til det på. Omstart handler i stor grad om emosjonell mestring, om borrelåsen som skal lime livet sammen igjen. For: Dette sitter mellom ørene.

Sykdom innebærer en endring i livet. I Norge har vi et godt og velfungerende helsesystem, og man blir raskt tatt hånd om hvis ulykken rammer. Men hva med tida etter sykdommen? Og hva med dem som aldri blir helt friske igjen, og havner utenfor arbeidslivet? Hvordan den enkelte kommer seg videre etter sykdom, handler til dels om bagasjen man har med seg – men det dreier seg også ikke minst om å finne nye strategier.

Dette er en historie om veien fra det dypeste mørke og fram til et godt og meningsfylt liv. En bok om prosessen som følger etter at et profesjonelt helsevesen, arbeidsgiver og NAV har gjort sitt.

Omstart er en varm, klok og annerledes fortelling til oppmuntring og inspirasjon for alle som vil oppnå mestring – og skape varige og gode endringer i livet sitt.

Det er aldri for sent å starte på nytt.