+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Noe er på gang!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Noe er på gang!

Helseminister Bent Høye lovfester psykologer i alle kommuner innen 2020. Det er et skritt i riktig retning, men jeg tar ikke hallingkastet foreløpig. Viktige spørsmål gjenstår å besvares.

Buchinger 1

Hvordan skal vi klare å skaffe til veie så mange psykologer til å dekke behovet og hvordan endre negative holdninger til psykisk helse. Det blir spennende å følge utviklingen i denne saken. Det er alt for mange som trenger hjelp. Psykiske lidelser utgjør en av våre største helsemessige samfunnsutfordringer, og vil trolig være den aller viktigste årsak til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. Les mer i kronikken fra leder i Psykologforeningen Tor Levin Hofgaard publisert i Dagens Medisin 7. Mai.

http://www.dagensmedisin.no/blogg/tor-levin-hofgaard/gratulerer-med-dagen/