+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Nasjonal helsekonferanse 2016

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Nasjonal helsekonferanse 2016

P1010936

Nylig deltok jeg på den Nasjonale Helsekonferansen 2016. Temaet var samhandling og samarbeid. I seg selv interessant og viktig. Folkens – diagnosen er at det fungerer. Det var i alle fall få kritiske røster i mikrofonene. KS, helseministeren og kommunalministeren var også svært tilfreds. Større kommuner skal løse ressurs og kompetanse problemene. Det er bare at få ønsker seg store kommuner. Og – om det er sju mil til psykologen er det liksom ikke som tilgjengelighet å nevne. Selvsagt er det utfordringer, men fra et ikke-faglig ståsted, var det lite knirk å spore. Det er veldig bra. Jeg benyttet sjansen til å spørre en sidemann i pausen og jeg hang med et par damer som jobbet i omsorgstjenesten i kommunene. Er det virkelig slik? Det overrasket ikke at svarene gikk i retning av å ha for lite tid og for få ressurser. Helseminister Bent Høie, understreket viktigheten av pasientenes helsetjeneste og pasienten i fokus. Et øyeblikk tenkte jeg – Å nei, ikke ”kunden-i-fokus-greia”. Men så sa han at vi skal ikke lengre spørre om ”hva er i veien med deg, men hva er viktig for deg”. Ja, tenkte jeg med det samme. Det var akkurat det jeg ønsket meg, men hva med svarene, har vi de ressursene og har vi kompetansen. På slutten av dagen hadde jeg sett og hørt mye om pasientforløp. Professor på NTNU Anders Grimsmos innlegg var likevel interessant – 80 % av forskningsmidlene i spesialisthelsetjenesten, mens resten ligger i primærhelsetjenesten – der de største utfordringene ligger. Det betyr at det er spesialisthelsetjenesten som definerer forskningen. Et bærekraftig pasientforløp er om de samme folka følger pasienten ut til kommunene, sikrer gode overganger, kompetanseoverføring – spesialisthelsetjenesten må ut av sykehuset og delta i samhandlingen. Takk Anders Grimsmo! Nå er det ikke slik at man skal lete etter svakheter. For en som har viet tid til det ikke diagnostierte, er jeg likevel ikke overbevist. Så hva var det jeg savnet? Til neste konferanse – mer fokus på forebygging, rehabilitering og flere pasientstemmer.