+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Muskel- og skjelettplager koster 185 milliarder kroner årlig

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Muskel- og skjelettplager koster 185 milliarder kroner årlig

 

Kiropraktor_fastlege

Det er ikke godt nytt at fastlegeordningen er under press. Som følge av samhandlingsreformen er kapasiteten blitt mindre. Men det er oppløftende å lese innlegget i Dagens Medisin skrevet av lege og kiropraktor Øystein Theodor Ødegaard-Olsen. Han viser til en rapport i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet at mennesker som blir arbeidsuføre som følge av ryggsmerter, har økt med hele 50 prosent globalt siden 1990. I Norge får 800.000 nordmenn vondt i ryggen i løpet av et år, og Helsedirektoratet har beregnet de samlede samfunnskostnadene for muskel- og skjelettplager til hele 185 milliarder kroner årlig. 

Samhandling vil gi bedre behandling. I en hardt presset fastlegeordning, lar ikke disse problemene seg løse av en profesjon. Forfatteren av kronikken sier Vi trenger samhandling mellom flere fagprofesjoner med kompetanse og erfaring på feltet for å gripe fatt i og håndtere det som allerede har befestet seg som et folkehelseproblem.

Og han sier videre: Norske kiropraktorer vil bidra til å løse utfordringene som Norge står ovenfor, og som hver enkelt pasient med muskelskjelettlidelser opplever i det daglige. I likhet med fastleger og fysioterapeuter er kiropraktorer i førstelinjen for pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Vi kan avlaste sterkt pressede fastleger og gi pasientene gode tjenester enten det handler om diagnostisering, informasjon og rådgivning, veiledet trening og øvelser, samt ikke-kirurgisk behandling eller videre henvisning.

Jeg heier på tanken om at flere må inn i tjenesten for å møte utfordringer i primærhelsetjenesten. Jeg har lenge ønsket meg en fast kiropraktor. Men da må medisinen innse at de ikke løser alle problemene. De må erkjenne at de har faglige begrensinger.

Les hele kronikken her >>