+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Mot nord

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Mot nord

NAV Nord-Norge

Nå er det straks klart for foredrag i Tromsø. Denne gangen skal jeg møte en herlig gjeng som jobber for NAV som står på og gjør en uvurderlig innsats for å få folk i arbeid. Daglig møter de sårbare mennesker med håp og drømmer – om nettopp å få bruke seg selv og oppleve mestring.

Hver høst har attføringsledere, arbeidsledere/veiledere og daglig ledere i Vekst bedrifter (Asvo) en høstkonferanse i Tromsø. De jobber med å tilrette arbeidsdagen til de som trenger litt ekstra, eller prøver å få de som har ramlet ut av arbeidslivet av ulike årsaker tilbake igjen.

Torsdag den 19. oktober Klokken 12:00 skal jeg fortelle hva som fikk meg til å tikke og gå, når det stormet som verst og det var langt mellom lyspunktene.

Takk ReisaVekst for at dere inviterte meg!

Gjett om jeg gleder meg! Juuhuuu!