+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Matproblemer kan sammenlignes med bilkjøring

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Matproblemer kan sammenlignes med bilkjøring

giant-rubber-bear-bilkjøring kosthold

Mange nordmenn sliter med vekta. Vi overdoseres med gode råd om hva som er sunt og usunt. Vi teller kalorier, følger dietter og håper på løsning. Men ingenting skjer – eller verre enn det – statistikken peker i feil retning!

Helseminister Bent Høie er bekymret og kostholdsekspertene deler hans bekymring. Det er kjent at alt for mange av oss får helseproblemer som skyldes overvekt. På verdensbasis er det mer enn to milliarder mennesker som har problemer knyttet til overvekt (VG 6. Juni 2017).

Overvekt er en systemfeil

Jeg ble veldig optimistisk da jeg nylig leste kronikken til lege og direktør Camilla Stoltenberg i Morgenbladet den 29. September. Hun påpeker at vi har å gjøre med en systemfeil og ikke bare livsstil.

Hun skriver at vi kan sammenligne matproblemene med bilkjøring. Før var det færre biler og mange ulykker. Nå er det mange flere biler og dødsulykkene har gått ned.

Endre systemet, ikke gå løs på sjåføren alene

Sitat: Matsystemet er ødelagt og vi må forandre det slik vi har forandret bilsystemet, ved å gå løs på alle deler av systemet, ikke først og fremst sjåføren. Det dreier seg ikke om å appellere til den enkeltes livsstil. Det vil neppe monne hvis det kommer alene. Matsystemet er ikke en privatsak, en moralsk sak eller et spørsmål om fri vilje.

Et utdrag fra kronikken: En av de store suksessene i folkehelsearbeidet handler om bilkjøring. I Norge, USA og mange andre land kjører vi mer bil enn noen gang, samtidig som vi klarer å beskytte oss ganske godt mot bildød og skade. Mozafarrian viser en kurve som illustrerer at bilkjøringen gikk rett opp – fra null til hundre – i løpet av årene 1925 til 1995. I samme periode sank bildøden med 90 prosent per kjørte kilometer.

Kurven er fra USA. I Norge ser det enda bedre ut. Også hos oss er trafikken mangedoblet de siste tiårene, men i 2015 var antall omkomne på norske veier lavere enn på mer enn 60 år. 118 mennesker mistet livet i trafikken det året, noe som tilsvarer 24 omkomne per million innbyggere. Det er det laveste i verden, ifølge tall fra EU-kommisjonen. Dersom trafikksikkerheten i Norge hadde vært like dårlig som på 1950-, 1960- og 1970-tallet, ville tusener mistet livet i trafikken hvert år.

Les hele kronikken her >>