+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Lyngen viser vei i folkehelsearbeidet!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Lyngen viser vei i folkehelsearbeidet!

Skolemat. Foto: Fager Ernæring

Skolemat. Foto: Fager Ernæring

Lyngen viser vei i folkehelsearbeidet. Det skriver Norsk psykologforening på sine nettsider. Nylig møttes psykologer fra hele landet i Lyngen for å diskutere kommunepsykologenes bidrag i folkehelsearbeidet. Min hjemkommune med 2800 innbyggere, ansatte psykolog for folkehelsearbeid allerede i 2015. Kommunen i Nord Troms ville gi folkehelsearbeidet en tydelig profil, men også en satsning for å forhindre skolefrafall. Kommunepsykolog Sjur Nesheim og oppvekstsjef Anette Holst er opptatt av folkehelsearbeidet – hvordan håndtere eget liv – og de tar grep!

– Utdanning er inngangsbilletten til å klare seg best mulig i samfunnet vårt. Utdanning og et godt psykososialt skolemiljø forebygger utstøting og sosioøkonomiske forskjeller som er en risikofaktor for psykisk uhelse. Det er i et slikt perspektiv vi må se satsingen på barns og unges psykiske helse i Lyngen, sier de.

Anette Holst og Sjur Nesheim

Anette Holst og Sjur Nesheim

I Lyngen har de satset på skolemåltid til ungene i grunnskolen og lærerne signaliserer merkbar endring. Som voksenpersoner får vi en helt annen kontakt med elevene enn om de ble overlatt til seg selv med matpakka, sier Nesheim. Han mener det knapt finnes bedre utgangspunkt for relasjonsbygging. – At jeg sitter sammen med elevene og spiser, gjør det enklere å ta kontakt med meg for en individuell samtale hvis det butter. Det noe med å være der folk er: Hvordan skal du kunne forstå hvordan de har det uten at du møter dem i omgivelsene de er en del av og som former dem, spør han retorisk.

Gladmat. Foto: Fylkesmannen

Gladmat. Foto: Fylkesmannen

Seniorrådgiver Hildegunn Brattvåg i KS sier at: Lokalsamfunnet har stor betydning for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Det er der vi kan utvikle styrkene og ressursene vi tar med oss videre i livet. Mye godt arbeid gjøres allerede, men kommunene mangler systematisk kunnskap om effektive virkemidler. Derfor skal det legges bedre til rette for å utvikle tiltak, arbeidsmåter og verktøy. I dette arbeidet vil kommunepsykologene være en sentral medspiller i kommunene.

Jeg er så stolt av min hjemkommune Lyngen! Og jeg heier på samarbeid mellom fagfolk, KS og alle som bidrar!

Les hele artikkelen her >>