+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Stress setter seg i kroppen

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Stress setter seg i kroppen

Jeg har fem revmatiske diagnoser og lang erfaring fra et liv med stress. At stress og krevende situasjoner slår inn i forhold til mine diagnoser er åpenbart. Stress og større påkjenninger, som for eks. Krevende relasjoner, konflikter og usikkerhet er en åpenbar faktor for økt betennelse, stivhet og nedsatt funksjonsnivå. Reaksjonene kommer umiddelbart. Selvsagt kan andre forhold virke inn, men ingen faktorer er mer tydelig.

Stress “soma” og psyken

erfor er det interessant å lese innlegget fra fastlege og spesialist i Allmenn- og samfunnsmedisin Gisle Roksund. I bladet Varden, fredag den 21. februar, skriver han om sykdommen ME. I samme artikkel, fant jeg flere ting som interesserer meg – nemlig sammenhengen mellom «soma» og «psyke». Her skriver han blant annet om systemene hvordan de er bygget opp – nemlig som to adskilte deler av kroppen. Han sier:

Livshendelser og stress “går i kroppen”

Ånd og materie (psyke og soma) er ikke to adskilte substanser, selv om moderne vestlig medisin er bygget opp slik etter at René Decartes for flere hundre år siden beskrev verden på denne måten. Spesialisthelsetjenesten er delt opp i ulike somatiske og psykiatriske avdelinger, til tross for at moderne forskning utvetydig viser at livshendelser og livsbetingelser gjennom mange forskjellige mekanismer «går i kroppen» og gir alle tenkelige og utenkelige sykdommer og plager.

Videre skriver han om hvilken plassering sykdommer har – og dermed og så viktigheten sykdommer har:

Hjertet står høyt på sykdomshierarkiet

Blant leg og lærd er det en tendens til å plassere ulike sykdommer i et slags sykdomshierarki. Hjernesvulster og sykdommer som er egnet for nevrokirurgisk behandling, samt hjertesykdommer, plasseres gjerne med høyere prestisje enn sykdommer «der nede» som hemoroider og prostataplager. Nederst på rangstigen kommer gjerne psykiatri og psykiatriske lidelser. 

Etter alle år (eller halve livet) i terapi, er jeg sikker på at å jobbe med begge deler er avgjørende for et godt liv. Men etter halve livet i terapi, har jeg også hørt nedsettende kommentarer på akkurat det. Det er «bare følelser», det er «noe psykisk». Følelser er sterke krefter. Det er ikke å kimse. Derfor må man ha kontakt med dem. Roksund sier helt til slutt:

Stress og livet går i kroppen

Fordi hjernen er koplet til resten av kroppen via utallige nervetråder, kan mentale teknikker også føre til reelle kroppslige endringer, også for ME-pasienter. Ingen vitenskapelige undersøkelser har dokumentert negative virkninger av mentale teknikker, men ikke alle har like god effekt. Derfor bør alle forsøke. 

Og til slutt sier han: Livet går i kroppen på oss alle.

Det er sant!

Les hele kronikken her: https://www.varden.no/magasin/en-ulykkelig-konflikt/

Les også denne: https://heltsykt.no/dyrt-stress-ny-kronikk-i-dagens-medisin/