+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Ny kronikk kommer i Dagens Medisin 25. August

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Ny kronikk kommer i Dagens Medisin 25. August

Skjermbilde 2016-08-17 kl. 11.42.27

The Missing Link kommer i Dagens Medisin 25. August.
Jeg har skrevet mange kronikker om mine opplevelser av helsevesenet – ikke om det som fungerer, men det som mangler. Mine betraktninger kommer ut fra pasientperspektivet, foredrag for utallige pasientgrupper, helsepersonell og helseforetak, men også min bakgrunn som statsviter. Det er ikke menneskene i helsevesenet som det er noe i veien med. De gjør så godt de kan og jeg har fått den behandlingen jeg skal ha. Det er systemfeil og den er dyptgripende. Derfor er det av interesse å lese professor dr. Med Per Vaglums kronikk i Aftenposten den 6. August. Han trekker opp ulike forslag til reformer for hvordan bedre spesialisthelsetjenesten til fordel for pasientene. Det ene er at pasientene skal ha en lege som følger en gjennom behandlingsforløpet. Det kan sikkert være bra og kunne åpenbart har gjort møte med sykehuset tryggere og bedre for de aller fleste. I Aftenposten 11. August svarer overlege Jon Henrik Laake at det ikke er til det gode. Hans argumentasjon er at det ikke vil fungere fordi noen pasienter vil flytte mellom flere avdelinger og dermed vanskeliggjøre koordinering og ansvar. Det viser at løsningene ikke er åpenbare. Vaglum avslutter sin kronikk med at det til dels har vært pinlig og ubehagelig å lytte til pasienten og deres opplevelser. Det kan det sikkert være, men det er et godt sted å begynne. Vaglum spør om det er på tide å lage en sykehusreform som vil bedre forholdene for pasienter og pårørende. Ja, det tror jeg på og jeg tror at i det arbeidet må pasientene og pårørende involveres. På venteværelsene er det mye kompetanse. Hver pasient har sin historie, men også innsikt og kompetanse som helsevesenet trenger. Pasienter er økonomer, statsvitere, psykologer etc. Min kronikk som kommer den 25. August er et innspill i en svært kompleks problemstilling – bedre pasientopplevelse.