+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Kloke tanker fra Helsesista i EKKO i dag

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Kloke tanker fra Helsesista i EKKO i dag

Jeg tror på løsningsforslagene hun bringer inn i intervjuet i EKKO på NRK2 i dag. Jeg tror det er en vei å gå – å se på skolen på en helt ny måte. Barn trenger mange voksne og ulik kompetanse må til for å møte ungenes problemer. Ikke bare lærere, men barnevern, psykologer, miljøarbeidere etc. Tilgjengelighet er stikkordet. De voksne må være der ungene er – på skolen! Jeg lyttet på henne i dag i EKKO på P2. Det var oppløftende å høre henne skissere så konkrete forslag – og det høres helt riktig ut. Håper det blir en diskusjon om dette. Det vil være spennende å se hva lærere tenker om en slik måte å organisere skolen. Men lytt du også. Hva tenker du?

Her er lenken: https://radio.nrk.no/podkast/ekko_-_et_aktuelt_samfunnsprogram/nrkno-poddkast-20062-130991-02022018112400