+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Ja til fastlege og fastkiropraktor!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Ja til fastlege og fastkiropraktor!

A masseur is stretching a woman's arm

I ti år har jeg hatt stor og uvurderlig nytte av behandlinger hos kiropraktor. Er det en ting kroppen min har satt stor pris på og som nytter, så er det kiropraktorbehandlinger. Det har dessuten redusert mine behov for både timer hos fastlege og i spesialisthelsetjenesten. 

Eirik Bjargos betraktning i Dagsavisen er det derfor viktig at medisinen noterer seg – kiropraktorer avlaster fastlegene:

Det er på høy tid å benytte kompetansen til landets mest voksende helseprofesjon i et primærhelseteam for å avlaste fastlegene i en stresset hverdag.

Innlegget til Bjargo, gjengis i sin helhet er:

I Debatten på NRK1 2. november om fastlegeordningen ble det fra flere varslet om fremtidig krise grunnet vanskelig rekruttering til kommunehelsetjenesten p.g.a. stor arbeidsbyrde med vesentlig flere oppgaver pålagt den enkelte lege fra offentlig hold, som er en utfordring i en hektisk familiær hverdag. Helsemyndighetene ytrer ønske om å satse på primærhelseteam med aktører fra flere autoriserte helsegrupper for å bøte på denne situasjon. 

Gjennom over 30 år i en tverrfaglig klinikk med alle profesjoner har dette vært en ubetinget suksess. Man antar at 30–40 % av konsultasjonene i allmennmedisinsk praksis er nerve-, muskel-, skjelettplager. Offentlig godkjente kiropraktorer med 5–6 års universitetsutdannelse fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på disse fagområder. Kiropraktorene har selvstendig diagnose- og behandleransvar, fra 2006 kan de henvise pasienter til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som MR, CT og røntgen og kan sykmelde pasienter opp til 12 uker. 

Behandlingen er delvis refusjonsberettiget fra det offentlige, er rask, trygg og funksjonsrettet med fokus på et liv i bevegelse. Resultatene er basert på vitenskapelig kunnskap og bred klinisk erfaring. Man søker å unngå sykeliggjøring, ønsker å avdramatisere enkle plager for store helsegrupper som stjeler mye tid i primærhelsetjenesten, og koster samfunnet betydelige beløp. Det er på høy tid å benytte kompetansen til landets mest voksende helseprofesjon i et primærhelseteam for å avlaste fastlegene i en stresset hverdag.

Les hele innlegget hos Dagsavisen >>