+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Jeg har levert innspill til Folkehelsemeldingen!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Jeg har levert innspill til Folkehelsemeldingen!

I Dagens Medisin omtales den nye Folkehelsemeldingen. – Etter min mening er den enda viktigere enn Nasjonal transportplan, selv om den ikke vil gi synlige motorveier, tuneller og toglinjer. Resultatet vil bli omtrent usynlig, men vil påvirke oss, våre barn og våre barnebarns sjanser for å leve et godt og langt liv, sier UiB professor Ole Frithjof Norheim.

Noen ganger kommer bare mulighetene. Eller de kommer ikke, jeg ble minnet på fristen som gikk ut bare to dager senere. Det var frist den 1. oktober å levere innspill til den nye Folkehelsemeldingen. Første oktober var en mandag og lørdag kveld satt jeg og kladdet et innspill. Søndag sendte jeg det. Og da er det vel bare å gjette hva det innspillet på en og en halv side handlet om? Men det var utrolig morsomt å gjør nettopp det. Det er jo det som er demokratiet – at alle kan delta i debatter, skrive om ting som opptar oss og vi kan påvirke fra det ståstedet vi har. Det er ingen som stopper oss. Det er bare i verdens beste land vi kan sette oss ned foran datamaskinen og skrive et innlegg om det som opptar deg og det blir tatt med. Er ikke det fint, så vet ikke jeg!