+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Ikke glem psykisk helse!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Ikke glem psykisk helse!

P1010578

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har fått SINTEF til å utarbeide to rapporter om rehabilitering. Oppdraget er å se hvordan bedre rehabiliteringsforløpet for revmatikere. På et frokostmøte i dag, ble rapportene presentert. Det var storfint besøk på Litteraturhuset da rapporten ble lagt fram blant andre: Helseminister Bent Høie, Kari Kjønaas Kjos (Frp) og Kjersti Toppe (Sp). Konklusjonen er: helhet og et definert forløp. Det skal opprettes primærhelsefaglige team som skal følge pasienten lokalt. Planer er en ting, men faglige ressurser og penger for å implementere løsninger mangler. Men NRF ved Tone Granås og Jan Grundt gjør et prisverdig forsøk på å finne løsninger på store behov. Det er prisverdig at NRF tar initiativ til å bedre rehabiliteringstjenestene, men:

  • Hvem skal inngå i primærhelseteamet?

I rapporten star det: Den faglige kjernen vil bestå av allmennlege, sykepleier og administrativt personell. I tillegg kan en rekke andre faggrupper delta eller være tilknyttet. Primærhelseteamet vil også ha et koordineringsansvar og skal bidra til at andre tjenester som kan være aktuelle, er samordnet.

Her fokuseres det på diagnoser og håndteringen av dem. Psykisk helse er ikke nevnt og hvem skal følge opp det?

  • Er det realistisk at små kommuner kan klare dette, har vi fagfolkene og evt når er det på plass?
  • Følger det mer penger til kommune? Evt kan de øremerkes?
  • Hvordan ivareta individuelle hensyn og har vi nok forskning på hva som virker?

Jeg heier på NRF, Tone og alle andre i dette arbeidet. Men ikke glem psykisk helse!!

P1010581

P1010570