+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Hvordan møte denne utfordringen?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Hvordan møte denne utfordringen?

I følge forskningen vil 1 av 3 vil i løpet av livet få en skade eller sykdom i hjernen. Hvordan skal vi møte dette?

P1080451

I Dagens medisin skriver Bjarte Reve om resultatene fra ny forskning på området. På grunn av at vi lever lengre, vil demenssykdommene være den raskes t voksende sykdomsbelastningen.

P1000037

I følge SSP utgjør pårørendeinnsatsen innen omsorgstjenesten i dag ca. 100 000 årsverk. Mange av årsverkene er knyttet til demens. Og det vil være behov for uendelig mange flere i framtiden. Få med deg enda flere tall og interessante betraktninger i blogginnlegget til Bjarte Reve.

Her er linken:
http://www.dagensmedisin.no/blogg/bjarte-reve/nar-du-er-1-av-3-som-far-en-hjernesykdom–hva-da/