+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Hørt noe fra Folkehelseministeren?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Hørt noe fra Folkehelseministeren?

Folkehelseminister_Åse Michaelsen_Foto- Synne Kvam

Foto: Synne Kvam, Dagsavisen

Har det kommet noen nye løfter eller visjoner for hvordan vi skal å få bukt med muskel- og skjelettplager eller psykiske lidelser? Det har vært en runde med revidert budsjett, men kom det noen penger til forebyggende helsearbeid for våre største folkehelseproblemer, og som koster samfunnet mest? Nei.

Det viser seg at til tross for at helseutgiftene overstiger enhver forstand, bevilges det ikke en krone mer til feltet. Helsekostnadene per innbygger har vokst til 65.000 per år. Og helseutgiftene økte fra 327 milliarder i 2016 til 342 milliarder i 2017. Den aller største andelen av utgiftene er knyttet til muskel – og skjelett og psykiske lidelser.

Det vi derimot hører om er at fastlegeordningen er under press og at det må ansettes langt flere leger. Det snakkes om krise, og noen hevder til og med at ordningen kan knekke sammen. Men flere kan bidra. En stor andel av oss som kommer på legekontoret sliter psykisk. Vi trenger ikke leger til å løse det. Vi trenger annen kompetanse, terapeuter og psykologer. Noen av oss er så slitne at vi får vondt i kroppen. Vi trenger kiropraktorer, massører og flere fysioterapeuter. Medisinen trenger avlastning. Men hvor er ministeren som skal overvåke folkehelsa? Vi hører ikke et pip fra den kanten.

Før påske leverte 34 organisasjoner inn et folkehelsekrav til den nye ministeren. Blant organisasjonene er Norsk Friluftsliv, Norges idrettsforbund, Den Norske Turistforening, Mental Helse, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Hytteforbund, Norges Røde Kors og Private Barnehagers Landsforbund. De bad om at forebygging må bli prioritert. Den nye ministeren tar imot innspill med åpne armer. Det er bare et men – den nye ministeren kan ikke love flere ressurser til arbeidet. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, er bekymret. Med rette.

Det trengs ressurser i forebyggingen. Vi trenger å styrke det frivillige arbeidet, kommunehelsetjenesten og flere fagfolk må til. Den nye ministeren har en formidabel oppgave foran seg. Men så langt er det altså mer viktig å behandle enn å forebygge.

Les artikkelen i Dagsavisen her >>