+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

God helse skapes ikke i helsevesenet.

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

God helse skapes ikke i helsevesenet.

P1130282

Det skrev Helene Skovdahl i Dagens Medisin 3. November i 2017. Administrerende direktør i Stamina Group, Eskild R. Larsen støtter Skovdahls betraktninger og trekker fram HMS arbeidet i bedriftene som sentralt i forebyggingsarbeidet. I en artikkel i Dagens Medisin 17. Desember 2017, skriver Larsen at forebygging må til og det må skje på mange arenaer. Det er så fint at flere aspekter ved det forebyggende helsearbeid belyses. Her kommer en betraktning fra Adm. dir i Stamina.

I følge en undersøkelse som Stamina har gjennomført svarer åtte av ti arbeidstakere vi spurte i vår jobbhelseundersøkelse 2017, svarer at jobben er svært viktig eller viktig for at de skal ha det bra (ref. fra artikkelen i DM)

Direktøren undrer seg over hvorfor arbeidshelse og psykososiale dimensjoner ved arbeidslivet ikke nevnes oftere når det diskuteres hvordan vi skal løse dagens og morgendagens helseutfordringer.

Andre forhold som Stamina lederen framhever er: Bare halvparten av de spurte (i undersøkelsen), 51 prosent, arbeider i en virksomhet der de opplever at ledelsen har svært stort fokus på eller noe fokus på arbeidsmiljøet. 29 prosent opplever at ledelsen har et verken/eller-forhold til dette.

Spørsmålet får kanskje noen til å tenke på om de har det hyggelig på jobben. Det er ikke dette det handler om, men om hvordan arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres. Ansatte som opplever at de har ressurser som gjør det mulig å håndtere kravene de møter i arbeidshverdagen, vil ifølge forskning oppleve mestring og engasjement. Dette bidrar igjen til resultater på virksomhetsnivå. Derfor er det vesentlig å jobbe planmessig og systematisk med arbeidsmiljøet i seg selv.

I en tid med stadige omstillinger må norske arbeidstakere forberede seg på at omstilling er normalen og ikke unntaket. Seks av ti har opplevd omstilling det siste året. Et flertall av dem som opplever endring, opplever det negativt. Forholdet til egen organisasjon lider også under omstilling, og det samme gjelder for arbeidsmiljøet. Å få ansatte til å omfavne endring, krever mye av ledelsen. Gjennom gode utviklings- og arbeidsverktøy kan ledelsen få oversikt og retning under organisasjonsendringer og bidra til at flere er komfortable med uforutsigbarhet.

I fremtiden håper jeg vi ser flere debatter om folkehelse der de som representerer systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter, får en plass i panelet.

I utformingen forebyggende folkehelsearbeid, må MANGE delta og mange må bidra. Arenaer defineres, kompetanse må tilføres og PENGER må settes inn.

Les hele artikkelen til Eskild R. Larsen her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/12/17/det-er-mye-god-helse-i-et-godt-arbeidsmiljo/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3