+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Har jeg et avhengighetsproblem?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Har jeg et avhengighetsproblem?

WOMAN-PHONE-facebook

Hva har alkohol, mat, shopping, Facebook, jobb og trening til felles? Jo, de er alle eksempler på ting man kan bli avhengig av.

 

Hva er avhengighet? Problemstillingen om avhengighet reises av psykolog Hanne H. Brorson i en artikkel på nettsidene til Psykologforeningen. I vår moderne tid er det på tide å løfte blikket og se på avhengighet på en annen måte. Hun sier blant annet:

Psykologer snakker gjerne om avhengighet når en person for eksempel drikker alkohol til feil tid, på feil sted eller i feil mengder. Det samme gjelder også andre avhengigheter som f.eks. Facebook: At personen sjekker Facebook til feil tid (våkner om natten og sjekker), feil sted (sjekker mens han eller hun er i samtale med en annen) eller i feil mengder (sjekker mange ganger i timen). Det forteller at personen har mistet kontrollen over aktiviteten, og at den begynner å gå ut over andre aktiviteter som jobb eller skole, forholdet til andre og basale behov som for eksempel søvn. Ofte handler avhengigheten om at vi forsøker å løse et følelsesmessig problem med å fjerne følelsen, i stedet for å fjerne selve problemet. Det å spise er riktignok nødvendig for å overleve, men å spise fordi du er trist handler om å lure nucleus accumbens til å gi deg gode følelser, mens årsaken til tristheten står igjen uløst.

Hun henviser til forskning som sier at det finnes en rekke aktiviteter (f.eks. gambling, overspising) og substanser (f.eks. nikotin, morfin) som ikke har med overlevelse å gjøre som også belønnes av nucleus accumbens (red: en del av hjernen som jobber med å overleve). Det kan føre til at det paradoksale skjer: Hjernedelen som skal motivere oss for overlevelse, motiverer oss til å gjøre handlinger som kan skade oss.

Videre sier hun: Nå er det heldigvis ikke sånn at alle som har røyket litt blir avhengige av nikotin, eller at alle som har facebook blir avhengig av sosiale medier. For selv om vi alle har det biologiske potensialet for avhengighet i oss, finnes det en rekke genetiske og miljømessige ulikheter.

Og når noe føles godt, øker sjansene for at vi gjentar handlingen. Og hva som er godt er for eks mat, shopping, trening og mye mer.

Hmmm, ja da er det kanskje noen av oss som kan ha en eller flere avhengigheter. Jeg sjekker blant annet nyheter og Facebook veldig ofte. Må ta en runde på det – i hue. Hva med deg?

facebook-addiction

Les Brorsons artikkel “Hva er avhengighet? her >>