+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Fysisk aktivitet løser ikke alt!

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Fysisk aktivitet løser ikke alt!

Jeg er stor tilhenger av fysisk aktivitet og jeg har trua på at det kan lindre smerter – for meg. Bevegelse smører ledd og muskulatur. Det gjør meg godt. Men av og til kan det virke som om fysisk aktivitet løser alle problemer. Det tror jeg ikke på.

Derfor er denne studien veldig interessant. I Fysioterapeuten, skriver John Henry Strupstad om en ny studie gjort ved NTNU. Han skriver:

Populære tiltak for å fremme helse blant ungdommer sikter mot å øke nivået av fysisk aktivitet og fysisk form. Dette forventes å ha mange gunstige helseeffekter som blant annet å forebygge og redusere stress, øke oppmerksomhet og konsentrasjon, samt redusere subjektive helseplager generelt. Studiene i Østerås’ avhandling kan ikke bekrefte dette. Funnene gir ikke støtte til at fysisk form forebygger eller reduserer verken stress eller smerteplager blant 15-16-åringer. Fysisk form ser heller ikke ut til å virke inn på ungdommers evne til å være oppmerksomt til stede. Derimot støtter funnene i denne studien at evnen til å være oppmerksomt til stede kan virke stressforebyggende blant ungdommer.

Les mer i Fysioterapeuten