+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Fysisk aktivitet kan forebygge depresjon

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Fysisk aktivitet kan forebygge depresjon

Fysisk aktivitet depresjon

Forskere har funnet ut, oppmuntrende nok, at det er svært lite fysisk aktivitet som skal til for å forebygge depresjon.

Dagens Medisin bød 11. Oktober på et spennende intervju med Arnstein Mykletun. Professor i helsetjenesteforskning, psykolog og seniorrådgiver ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet. Han viser til HUNT undersøkelsen og sier den viser at fysisk aktive var beskyttet i større grad mot senere depresjon enn de som ikke rørte særlig på seg. Bare mer enn én time i uken med fysisk aktivitet i uken ville forebygget 12 prosent av fremtidige tilfeller av depresjon, ifølge studien.

En spasertur kan være nok

Videre står det i artikkelen– Vi snakker ikke om tung trening, men lett aktivitet, som en spasertur. Den største forskjellen i forebyggingsøyemed fant vi mellom ingen fysisk aktivitet og lett fysisk aktivitet hver uke. Noe av forebyggingseffekten kunne også forklares med en sosial helseeffekt, sier Mykletun.

Emosjonell mestring

I Sommer i P2, den 4. Juli i år, snakket jeg om natur, bevegelse og emosjonell mestring. Et utdrag fra sendingen var:

Det er ikke toppene i seg selv som har vært viktigst for meg, men opplevelsen av å være på vei –  uten stress og støy – å kunne glede meg over innholdet i ryggsekken. Å flytte oppmerksomheten til naturens egne hjerteslag, være i stillheten og la storhetsfølelsen slå ut i kroppen. Å ha føttene godt plantet på bakken og være trygg. For meg var rådene om å tenke positivt meningsløse. Kanskje var der derfor det gikk til helvete. Jeg skulle være så forbaska flink, positiv og se løsninger.

 Livet måtte limes sammen igjen. For meg ble naturen og emosjonell mestring dette limet. For natur er mer enn snø, sand, jord, ild og vann. Naturen er relasjoner. Hvis jeg låner den ører og øyne, knytter den kontakt med følelser, minner, tanker og det som betyr mest.  

Bevegelse virker rensende

Moren min minte oss alltid på at vi ikke måtte drikke fra vann som stod stille. Det kunne vi bli syke av. Det var bare rennende vann som var rent og friskt. Slik er det også med kroppen. Når den er i bevegelse, renser den sår og ledd og smertene lindres. Naturen rundt oss og i oss har mye å fortelle – vi må bare låne den ører.

Hør mitt Sommer i P2 her >>

Les mer fra artikkelen i Dagens Medisin her >>