+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Vil en fysioterapeut anmelde boka “Omstart”?

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Vil en fysioterapeut anmelde boka “Omstart”?

Det er mange vendepunkt i livet. Noen av mine viktigste er med i boka «Omstart», og fysioterapeutene har stått for noen av dem. De har loset meg skånsomt over i nye spor og inn i nytt terreng. Oppholdet på Beitostølen Helsesportsenter og på Diakonhjemmets Sykehus var viktige og avgjørende for å finne ny retning. Mitt møte med modige fysioterapeuter er selvsagt med i teksten. Derfor var det en selvfølge å ta kontakt med Fysioterapiforbundet etter at «Omstart – forsoning og frigjøring» ble ferdig.

Nå finner du et utdrag fra teksten i på side 32 i bladet «Fysioterapeuten» 2/19, og de skriver følgende: «Ta kontakt med redaksjonen dersom du vil anmelde boken: fagredaktor@fysio.no»

Kjenner du noen som vil anmelde boka? Da kan du ta kontakt med redaksjonen.