+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

“Forstyrret barn – forstyrret liv” av Anna Luise Kirkengen

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

“Forstyrret barn – forstyrret liv” av Anna Luise Kirkengen

Jeg er så utrolig stolt: Lege og professor Anna Luise Kirkengen har lest OMSTART – forsoning og frigjøring. Hun skriver til meg: “Med denne boka har du gitt ditt bidrag til å synliggjøre de lange linjene i utviklingen av invalidiserende helseproblemer mellom barndom, oppvekst og voksenliv”. Det var blant annet hennes tekster som gjorde meg nysgjerrig på disse sammenhengene.

Det er mange år siden jeg ble kjent med hennes forskning, funn og observasjoner. Det var gjennom boka om Hvordan det krenkede barn blir syke voksne, jeg begynte å fatte interessen for sammenhengen mellom barndom, oppvekst og voksenliv. I boka forteller hun om hvordan hun som allmennlege, ble konsultert av kvinner med diffuse helseplager som ikke alltid var like lett og forså. Etter nærmere undersøkelser og samtaler fant hun at de fleste av disse kvinnene hadde erfart overgrep eller andre fysiske eller psykiske krenkelser tidligere i livet. I 2007 gav hun ut boka  Forstyrret barn – forstyrret liv.

Hun har i flere år argumentert for at det sentrale skille i dagens helsesystem, mellom somatiske og mentale lidelser, må oppheves.

I et intervju i med  på Modum Bad i 2011, sier hun:

Dette systemet yter ikke mennesket rettferdighet. Vi er hele mennesker. Medisinen snakker om «den levende kroppen», altså kroppen som et biologisk objekt. Men vi har en kropp full av erfaringer som har det levde livet i seg.

Videre sier hun:

– Jeg valgte tilnærmingen fordi jeg ønsket at pasientens historie skulle få status som forskningsdata. Dialogene med pasientene mine har vært viktige, fordi deres helseplager ofte ikke passet til den tradisjonelle medisinske teorien.

Om hvilke plager som kan følge av krenkelser, sier hun:
– Svært komplekse plager. Det kan være kroniske smerter og tretthet, slag, leddbetennelser, blodpropp, hjerte- og karsykdommer, diabetes 2, kroniske lunge- og leversykdommer, rusproblemer og depresjon med eller uten selvmordsforsøk.

Videre står det (klipp fra teksten):

Årsaken til at krenkelseserfaring kan føre til kroppslig sykdom er en kronisk overbelastning av sentralnervesystemet, immunsystemet og hormonsystemet.

– Jeg ser ikke disse tre systemene som atskilte, men som ulike sider av det samme system som opprettholder og beskytter vår livskraft. Er man utsatt for vold eller overgrep, er kroppen alltid i alarmberedskap. Det vil over tid føre til en overbelastning av systemer i kroppen som blant annet beskytter mot infeksjoner og passer på at ikke skadede celler formerer seg. Derfor blir resultatet alle slags tenkelige sykdommer.

Ser du misforholdet mellom kroppene? Klarer du det, kan du bedre forstå smertene som følger med, redselen og kvelningsangsten. Det blir lettere å se hva reaksjonene i ettertid handler om og hvordan små detaljer kan trigge minnene.
Jo mer eksplisitt den krenkede våger å fortelle om sine erfaringer, jo lettere vil det bli å hjelpe. Selv om det å være åpen er krevende både for pasienten og behandleren, er det tross alt lettere å forholde seg til noe som gir mening,

Hele intervjuet kan du lese her: https://www.modum-bad.no/den-levde-kroppen/

 

Facebook Comments